Bemiddelingsgesprek

Bemiddelingsgesprek

Jammer genoeg gebeurt het wel eens dat collega’s onderling in discussies belanden waar ze zelf geen uitgang in zien. Dan kan het zijn dat de leidinggevende, de HR-medewerker of een vertrouwenspersoon het dispuut op zich neemt. Dat kan alleen maar als deze persoon geen betrokken partij is in het dispuut. 

Start met een ‘intakeronde’:

Wanneer je als bemiddelaar in een conflict optreedt, start dan met een intakeronde. Zet de partijen niet direct tegenover elkaar, maar spreek ze eerst afzonderlijk. Zo krijg je de noodzakelijke informatie, zonder dat de partijen elkaar beïnvloeden. Hier kunnen ze eerst stoom afblazen waardoor de ergste emotionele lading al weggenomen is.

Hanteer een opbouw als:

- het schetsen van aanleiding en doel,

- start met een open vraag,

- inventariseer (luister dus),

- vat de kernpunten samen,

- stel vragen volgens het klavertjeviermodel,

- vat samen en sluit af met wat het vervolg zal zijn.

Het klaverbladmodel, wat houdt dit precies in?

Laat de aanwezige persoon praten over wat de ander heeft misdaan. Wat was de aanleiding van het conflict. Vraag nu wat de gevolgen waren voor de huidige gesprekspartner. Achterhaal wat zijn/haar gevoelens hierdoor waren. Wees je bewust van de mogelijke veronderstellingen en vraag hierover door. Als laatste vraag je naar welke fout de huidige gesprekspartner zelf heeft gemaakt. Voorbeelden zijn: “wat heb je zelf gedaan” of “hoe heb je gereageerd?”.

De confrontatiefase, hopelijk de stap naar een nieuw begin…

Na deze fase volgt de confrontatiefase:

- Geef allereerst het doel en de procedure aan.

- Vat de intakes samen.

- Vraag elk voor een om reactie, zonder dat de tegenpartij reageert.

- Vraag om suggesties voor oplossingen.

- Stel oplossingen voor, enkel wanneer de partijen zelf geen voorstellen doen.

- Maak concrete afspraken.

Bron: Marike van den Berg. Effectieve tweegesprekken. Amsterdam, Academic Service, 2007

Lees ook

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…

Een fijn functioneringsgesprek in vijf stappen

Een fijn functioneringsgesprek in vijf stappen

Een functioneringsgesprek voorbereiden? In deze blog krijg je 5 tips én een gebruiksklaar sjabloon.

Evaluatiegesprek: 6 gouden tips voor een vlot verloop

Evaluatiegesprek: 6 gouden tips voor een vlot verloop

Tijdens een evaluatiegesprek beoordeelt de leidinggevende de prestaties van zijn medewerker. Daarbij komen de sterke punten en de groei-uitdagingen aan bod. …