De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Teamcrafting

Teamcrafting

Teamcrafting is een collectieve vorm van jobcrafting of het boetseren aan jobs waarbij alle leden van een team samen sleutelen aan aspecten van hun baan: de taken, de relaties, de context en/of de perceptie ervan. Het doel is om de verantwoordelijkheden en taken binnen het team beter te laten aansluiten bij de sterktes en interesses van de teamleden.

Teamcrafting is een collectieve vorm van jobcrafting of het boetseren aan jobs waarbij alle leden van een team samen sleutelen aan aspecten van hun baan: de taken, de relaties, de context en/of de perceptie ervan. Het doel is om de verantwoordelijkheden en taken binnen het team beter te laten aansluiten bij de sterktes en interesses van de teamleden. Zo kunnen de leden van het team hun werk aangenamer en meer duurzaam maken. Belangrijk bij teamcrafting is dat niemand in het team geschaad wordt hierdoor, evenmin mogen de belangen van de organisatie in het gedrang komen.

Wanneer is teamcrafting een goed idee? Doe de test

Hoe pak je dit best aan?

STAP 1: samen het proces starten

In een eerste stap is het belangrijk om samen met het team de doelstellingen van de oefening te benoemen (Wat is teamcrafting (niet)? Waarom doen we het?) en vooral ook de grenzen te bepalen (Wat kan wel en wat niet?) en enkele randvoorwaarden tot slagen van het proces te benoemen (zoals vertrouwelijkheid, openheid, geen anderen benadelen,…).

Je kan (best in een aparte sessie) ook kijken of de basis goed zit: is onze missie als team duidelijk, hebben we gedeelde doelen, ieder zijn/haar rol en verantwoordelijkheid?

STAP 2: ieder analyseert zijn/haar takenpakket met een coach

Vervolgens kan het nuttig zijn dat elke persoon een individueel taakanalysegesprek doorloopt. Idealiter kan de persoon hier met een neutrale coach of collega wat dieper op ingaan. Dan komen er vaak al inzichten en mogelijke aanpassingen en suggesties boven die de medewerker aan bod kan laten komen in de gezamenlijke sessie.

STAP 3: delen van de taakanalyses en aan de slag met de inhoud

Deze taakanalyses worden in een gemeenschappelijk moment met het hele team gedeeld en er worden thema’s uit gedistilleerd om op teamniveau aan de slag te gaan. Wil iemand taken ruilen? Of is het hele team eigenlijk ontevreden over het verloop van de teammeeting? Of zijn er taken die niemand leuk vindt en waar jullie willen zoeken naar een andere invulling? Het kan allemaal aangepakt worden binnen de afspraken die aan het begin van het proces gemaakt werden.

Ook het delen van de energiegevers en -vreters is een verbindende en leerrijke oefening die vaak leidt tot kleine en grotere aanpassingen in de samenwerking in het team. Deze aanpassingen kunnen zich situeren op de vier dimensies van job- en teamcrafting bij, dus neem ze er zeker bij om inspiratie te bieden.

Een externe procesbegeleider (of bijvoorbeeld de hulp van een staflid) biedt hierin een meerwaarde:

  • De leidinggevende kan ten volle aan het proces deelnemen

  • Er is een neutrale coach voor de taakanalysegesprekken

  • Deze persoon kan op voorhand mee de thema’s bepalen die aan bod komen in de gemeenschappelijk dag(en), houdt het overzicht en bewaakt de doelstellingen en grenzen

Er zijn experts die hier specifieke expertise in hebben.


Lees ook

Waarom jongeren vertrekken

Waarom jongeren vertrekken

“Werknemers jonger dan 30 jaar zijn sneller geneigd om een nieuwe baan te zoeken.” Dit is een vaststelling die we van sociale ondernemingen opvingen. …

Jobcarving of functiecreatie

Jobcarving of functiecreatie

Functiecreatie is een methode om eenvoudige taken weg te halen bij je huidige gekwalificeerde medewerkers waardoor ze meer ruimte krijgen voor hun kerntaken. De eenv…

Hoe maak je van telewerk een blijver?

Hoe maak je van telewerk een blijver?

Heb je vragen rond telewerk? De Serv verzamelt alle informatie en do’s en don’ts, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op de website www.werkbaarwerk.…