De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Loopbaanbegeleiding: van job veranderen of juist niet?

Loopbaanbegeleiding: van job veranderen of juist niet?

Bij externe loopbaanbegeleiding gaan werknemers buiten de organisatie met een coach stilstaan bij hun loopbaan. Dat kan op eigen initiatief gebeuren of na een suggestie van de werkgever. Je kan als werkgever ook zelf die suggestie doen als je merkt dat een medewerker vastloopt.

Daarnaast kan loopbaanbegeleiding deel uitmaken van het loopbaanbeleid dat een organisatie intern voert. Je kijkt dan intern hoe een medewerker zijn loopbaan een nieuwe richting kan geven. We spreken dan van interne loopbaanbegeleiding.

Externe loopbaanbegeleiding

In Vlaanderen kunnen werknemers en zelfstandigen op eigen initiatief een door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd traject volgen. Dat kan eens om de zes jaar bij een erkend loopbaancentrum. Via loopbaancheques betaalt de werknemer maar een klein deel van de kosten. Meer hierover vind je op de website van VDAB, die het aanbod van erkende dienstverleners stroomlijnt en de kwaliteit ervan bewaakt.

Wanneer je als werkgever of leidinggevende aanvoelt dat het voor een medewerker goed kan zijn om los van de organisatiecontext de balans op te maken, kan je medewerkers gericht doorverwijzen.

Loopbaanbegeleiding resulteert zeker niet altijd in een verandering van job. Er zijn weinig recente cijfers, maar een opvolgstudie uit 2010 (Arabel loopbaanbegeleiding) toonde aan dat slechts een derde van de mensen die loopbaanbegeleiding volgen, van werk verandert. De anderen vinden binnen de organisatie waar ze werken een nieuwe adem, een nieuwe functie of gaan hun competenties aanscherpen. Negen van de tien deelnemers zijn na de loopbaanbegeleiding meer tevreden in hun werksituatie en ervaren meer welzijn.

Case: directeur personeel en organisatie Karel Bosmans van het Jessa-ziekenhuis vertelt waarom hij gelooft in de win-win van loopbaanbegeleiding voor medewerker en organisatie.


Interne loopbaanbegeleiding

Bij interne loopbaanbegeleiding start je vanuit een loopbaangesprek. Daarnaast moet je een veilige omgeving creëren voor de medewerker om voluit te spreken.

Loopbaangesprek

Een loopbaangesprek is een formeel gesprek met een medewerker waarin niet zozeer over het functioneren gepraat wordt maar wel over de bredere context van het werk (bijvoorbeeld combinatie met het gezinsleven) en de talenten, ambities en groeimogelijkheden die de medewerker in zich heeft. Mogelijkheden binnen de organisatie om talenten meer in te zetten, worden verkend. Het gesprek is toekomstgericht. Dit gesprek kan ook een apart onderdeel van het functioneringsgesprek zijn.

Veilige omgeving

Sommige organisaties gaan een stap verder en bieden intern loopbaancoaching aan. Voor kleine organisaties is dit niet vanzelfsprekend:

  • Loopbaancoaching staat volledig in het teken van de individuele medewerker: zijn/haar talenten, competenties, wensen, dromen en (job)mogelijkheden.
  • De medewerker moet afstand kunnen nemen van zijn concrete werksituatie.
  • De medewerker moet de veiligheid ervaren om vrijuit te kunnen spreken.
  • Loopbaancoaching vraagt specifieke competenties van de persoon die het begeleidt.

Organisaties waar interne individuele loopbaancoaching wordt geboden, zijn vaak grote organisaties waar opgeleide loopbaancoaches aan de slag zijn die niet rechtstreeks samenwerken met de mensen die ze begeleiden.

Zinvolle manieren om intern te werken rond loopbanen zijn naast loopbaangesprekken ook loopbaanpaden in kaart brengen en samen met een individu of team jobcraften (jobs actief samen vorm geven).

Case: directeur Erwin de Bruyn van Stebo vzw voert intern loopbaangesprekken en verwijst medewerkers gericht door naar externe loopbaancoaching.

Lees ook

Jobcraften: hoe vul ik mijn job anders in?

Jobcraften: hoe vul ik mijn job anders in?

Verschillende zaken dragen er toe bij dat een job aantrekkelijk is en werkplezier biedt: een uitdagend takenpakket, een aangename werkcontext, voedende werkrelaties …

Job- of taakrotatie

Job- of taakrotatie

Kleinere vzw’s en werkgevers vrezen soms voor uitstroom omwille van weinig promotiemogelijkheden. Kleine ingrepen kunnen echter al veel doen, waardoor je jobs voldo…

Dimensies van job- en teamcrafting

Dimensies van job- en teamcrafting

Jobcrafting kan op 4 verschillende niveaus gebeuren. Vanuit organisatieperspectief is het vooral zinvol om dit in team of zelfs organisatiebreed te doen. M…