De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

GIBO - gespecialiseerde individuele beroepsopleiding

GIBO - gespecialiseerde individuele beroepsopleiding

GIBO staat voor een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding en biedt je de kans om gedurende maximaal 52 weken een medewerker met een arbeidshandicap op te leiden op de werkvloer. Tijdens de opleiding moet je geen loon en RSZ betalen en ook geen productiviteitspremie (wat wel het geval is bij een gewone IBO). VDAB betaalt de productiviteitspremie in jouw plaats.

Een GIBO wordt altijd begeleid door een GOB (Gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst). Een overzicht van de GOB’s per regio vind je via de website van de Federatie van Centra voor Gespecialiseerde Opleiding.

Lees ook

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is een ESF-project van GTB en de Werkplekarchitecten in samenwerking met Verso, Howest en EPR. Ze luisteren naar wat jij nodig hebt. Misschien biedt diversit…

Individuele beroepsopleiding (IBO)

Individuele beroepsopleiding (IBO)

De individuele beroepsopleiding of IBO verdient specifieke vermelding. Via een IBO kan je immers een werkzoekende aanwerven die niet helemaal aan je vereisten v…

Aanpassing van een arbeidspost

Aanpassing van een arbeidspost

Soms is het nodig om de arbeidspost van een medewerker met een arbeidshandicap aan te passen. In dat geval betaalt VDAB je de kosten terug van zowel d…