De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Websites over omgaan met verschillen

Websites over omgaan met verschillen

Heel wat sectoren en initiatieven spelen op deze en andere vragen in met websites waar je gerichte informatie kan vinden.

  • VIVO, het Vlaams Instituut voor Vorming en opleiding in de social profit, ontwikkelde Pigmentzorg, een toolbox Zorg & Cultuur die heel wat instrumenten en informatie bevat over diversiteit op de werkvloer en cultuursensitieve zorg. Je vindt er ook een overzicht van kortlopende opleidingen en van consultants die je organisatie kunnen ondersteunen.
  • De website www.interculturaliseren.be werd gemaakt door het kennisknooppunt interculturaliseren dat werd opgericht om de doelstellingen van het Vlaams Actieplan interculturalisering van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport te helpen realiseren.

Lees ook

Principes in omgang met diversiteit

Principes in omgang met diversiteit

Bij het omgaan met diversiteit is het goed van een aantal principes te vertrekken.

Definitie van diversiteit

Definitie van diversiteit

Diversiteit betekent verscheidenheid. Hieronder verstaan we: alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Het gaat daarbij zowel om zichtbare kenmerken zoals gesla…

Atlas heeft net een nieuwe website gelanceerd: www.diversiteitspraktijk.be

Atlas heeft net een nieuwe website gelanceerd: www.diversiteitspraktijk.be

Wist je dat… je klanten je aan de telefoon beter begrijpen als je je boodschap in korte gestructureerde blokjes geeft? Wist je dat… je moeilijk bereikb…