Houssein Boukhriss

Houssein Boukhriss

Houssein is een Belg van Marokkaanse afkomst en al meer dan 30 jaar een ervaren trainer/consultant op het vlak van diversiteitsmanagement en interculturele communicatie. Daarnaast geeft hij ook opleidingen in teamcoaching, conflicthantering en leiderschap, met een integratie van het ‘interculturele aspect’ als specialisatie. Van opleiding is Houssein maatschappelijk werker.

Zijn maatschappelijke bewogenheid en gedrevenheid komen hierdoor ook sterk tot uiting in zijn manier van werken, zowel met hoogopgeleide kaderleden als laaggeschoolde arbeiders op de werkvloer. Hierbij staat een interactieve en praktische aanpak centraal. Samen met de deelnemers tracht hij, vanuit hun professionele functie en verantwoordelijkheid, tot oplossingen te komen voor eventuele knelpunten en problemen waarmee zij te maken hebben. 

Vooraleer Houssein als fulltime trainer/consultant ging werken, had hij een lange carrière als adviseur en trainer bij het federaal Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Hij was ook als docent zeven jaar verbonden aan de Nederlandse Politie Academie voor de vakken sociologie en diversiteit.

Email: trace@telenet.be

Telefoon: 0496/23.34.69

Thema's:

  • Inclusie
  • Leiding geven
  • Teamwerking

Actief in: 

  • Antwerpen
  • Brussel
  • Limburg
  • Oost-Vlaanderen
  • Vlaams-Brabant
  • West-Vlaanderen

Lees ook

Hakim Benichou

Hakim Benichou

Hakim Benichou (1980) is consultant inclusieve arbeidsorganisatie en oprichter van Teamspeler, een adviesbureau in organisatie ontwikkeling. Uit ervaring met verschille…

Veerle Van den Bosch

Veerle Van den Bosch

Zaakvoerder van AddSpice, Veerle Van den Bosch heeft een achtergrond van 18 jaar in HR en bedrijfsvoering in de social profit waar ze bedrijfsleider was van een sociale o…

Inge Laperre

Inge Laperre

Inge Laperre is de oprichter van VONST, een vormingsnetwerk voor sociale economie, ondernemingen en social profit organisaties.

Rachida Ouchoukout

Rachida Ouchoukout

Als organisatie kan je Rachida als mentor en coach inzetten om bewust ruimte te maken voor inclusie op de werkvloer: talenten, competenties, samenwerking en verbindi…