Nieuwe knelpuntpremie moet opleidingen naar knelpuntberoep stimuleren

Nieuwe knelpuntpremie moet opleidingen naar knelpuntberoep stimuleren

Op 31 augustus 2023 keurde de Vlaamse regering de knelpuntpremie goed. Deze knelpuntpremie is één van de maatregelen uit het Werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’ dat de Vlaamse regering en sociale partners vorig jaar in juli afsloten.

De doelgroep bestaat uit werkzoekenden die geen enkele vorm van inkomen hebben (werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, leefloon of rustpensioen) en die in de afgelopen twee jaar geen drie maanden gewerkt hebben of geen leerplichtopleiding succesvol hebben voltooid. Indien zij zich engageren om een knelpuntopleiding van minimum drie maanden te volgen, dan hebben zij recht op een eenmalige premie.

De knelpuntpremie zal uitbetaald worden in drie schijven: 750 euro bij de start van de opleiding, 1000 euro na het succesvol voltooien van de opleiding en 1500 euro na tewerkstelling.

Deze knelpuntpremie is een proefproject dat loopt van 1 september 2023 tot 31 oktober 2024. Er volgt een opvolging en evaluatie.

Verso is steeds voorstander geweest om bv. huisvrouwen en -mannen financieel te ondersteunen, wanneer ze de stap naar de arbeidsmarkt wensen te zetten. Deze premie voor het volgen van een knelpuntopleiding is hierbij een eerste stap in de goede richting.

Meer informatie over de knelpuntpremie op de site van VDAB

Lees ook

Gaat proefproject knelpuntpremie binnenkort van start?

Gaat proefproject knelpuntpremie binnenkort van start?

De sociale partners hopen dat de nieuwe knelpuntpremie voor langdurig werkzoekenden er snel komt. Het is wel essentieel dat dit proefproject goed geëvalueerd wordt z…

“We geven de social profit toegang tot een doelgroep die eigenlijk niet beschikbaar is”

“We geven de social profit toegang tot een doelgroep die eigenlijk niet beschikbaar is”

Gemotiveerde mensen met veel expertise en ervaring aantrekken voor zakelijk ondersteunende functies en dit aan een haalbare kost. Klinkt te mooi om waar te zijn? Nie…

Vind samen met VDAB je witte raaf

Vind samen met VDAB je witte raaf

Ook in 2023 blijft de krapte op de arbeidsmarkt met veel vacatures en minder kandidaten. Daarom is het belangrijk dat je je als werkgever openstelt voor profielen die op …

Vlaamse zorg- en welzijnssector lanceert nieuw merk Careēr

Vlaamse zorg- en welzijnssector lanceert nieuw merk Careēr

Met het nieuwe merk #Careēr wil de Vlaamse zorg- en welzijnssector de weg naar een job in zorg en welzijn korter maken dan ooit tevoren.