Word jij onze nieuwe ‘Programmaregisseur Duurzaamheid’?

Word jij onze nieuwe ‘Programmaregisseur Duurzaamheid’?

De social-profitsectoren zijn in volle groei en verandering. Wij bij Verso vinden dat sociale ondernemingen de 1ste ondernemende bondgenoot kunnen zijn voor burgers en overheden in het realiseren van de sustainable development goals. Dat betekent dat er nog meer aandacht zal gaan naar duurzaam ondernemen. Verso vzw zoekt nu een ‘Programmaregisseur Duurzaamheid’ met talent voor onderhandelen. 

Wat ga je doen?

  • Je bent een eerste aanspreekpunt voor werkgevers en de ledenfederaties van Verso die vragen hebben over hun ecologische transitie voor de thema’s klimaat, energie, mobiliteit, biodiversiteit, materialen en water.  

  • Je volgt de actualiteit en beleidsinitiatieven op en rapporteert over de thema’s zoals de Europese Green Deal, klimaatmitigatie en -adaptatie, SDG’s, duurzaamheidsrapportering,circulaire economie, duurzame transitie, biodiversiteit, mobiliteitsaspecten en de Vlaamse Green Deals.       

  • Je zit mee in de stuurgroep Green Deal Duurzame Zorg en bent trekker van het themateam  ‘Klimaat en Infrastructuur’. 

  • Je werkt het project Ecoswitch (lancering in juni 2023) verder inhoudelijk uit vanuit de noden die je oppikt vanuit het werkveld. Je trekt de stuurgroep Ecoswitch binnen Verso en bent het inhoudelijke aanspreekpunt voor de federaties. Je bewaakt hierbij de integratie met de Green Deal Duurzame Zorg.

  • Je bent een enthousiaste ambassadeur van Verso. Uiteraard verwachten we niet dat je specialistische kennis over al deze thema’s hebt, maar wel dat je in staat bent je erin te verdiepen en de essentie voor sociale ondernemers eruit te distilleren.  

  • Je onderhandelt vlot en verdedigt onbevreesd Verso’s standpunten in een overleg met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, politieke of overheidsinstanties en in adviesraden zoals de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).   

Iets voor jou? 

Bekijk hieronder de volledige vacatureomschrijving en solliciteer voor 31 mei via info@verso-net.be of via post: Ingrid Lieten, Kunstlaan 27 bus 14, 1040 Brussel.

Lees ook

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

In november '22 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote ondernemingen, de Corporate Sustainability Reportin…

De Winning ziet haar duurzaamheidsverslaggeving beloond!

De Winning ziet haar duurzaamheidsverslaggeving beloond!

Sociale onderneming De Winning heeft de prijs voor meest impactvolle duurzaamheidsverslag van 2022 uit de brand gesleept.

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Geachte volksvertegenwoordiger, woensdag 6 oktober kan u een beslissing nemen waardoor het Vlaamse zorg- en ondersteuningslandschap er in de toekomst helemaal anders kan …