Jouw stem in Europa: Eindevaluatie derde Gezondheidsprogramma

Jouw stem in Europa: Eindevaluatie derde Gezondheidsprogramma
Bron: VLEVA

Geef tot 3 juni jouw mening over de eindevaluatie van het derde gezondheidsprogramma.

De Commissie houdt een openbare raadpleging ter ondersteuning van de eindevaluatie van het derde gezondheidsprogramma. De evaluatie omvat:

Het doel van de raadpleging is feedback te verzamelen en gegevens te verzamelen over het effect van het programma op basis van de volgende criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie, samenhang met andere beleidsmaatregelen en programma's van de EU.


Dien je feedback in voor 3 juni 2022.

Lees ook

Europese Commissie steunt sociale innovatie met 10 miljoen euro

Europese Commissie steunt sociale innovatie met 10 miljoen euro

De nieuwe projectoproep "Sociale innovaties voor een eerlijke groene en digitale transitie" beoogt de financiering van 15 tot 20 projecten die geïntegreerde en inclu…

Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

In 2022 zal de Europese Commissie via het programma 'EU4Health' 835 miljoen euro investeren in crisisparaatheid, ziektepreventie, gezondheidsstelsels en zorgpersoneel, en…

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Op donderdag 9 december heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd om de sociale economie in Europa te ondersteunen. ‘Bouwen aan een economie die werkt…