De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Gezocht! Adviseur Sociaal Ondernemerschap

Gezocht! Adviseur Sociaal Ondernemerschap

Verso gaat op zoek naar een 'Adviseur Sociaal Ondernemerschap' om beleidssuggesties uit te werken, onderhandelingen te voeren en ondernemers te ondersteunen.

De socialprofitsectoren zijn in volle groei en verandering. Om in te spelen op nieuwe vragen en behoeften vanuit de samenleving, moeten sociale ondernemers hun ondernemerschap, creativiteit en innovatiekracht aanspreken. Werkgevers staan ook voor heel wat uitdagingen op vlak van arbeidsorganisatie, financiering en intersectorale samenwerking. Verso vzw zoekt nu een ‘Adviseur Sociaal Ondernemerschap’ met talent voor onderhandelen.

Je kerntaken

  • Je bent een eerste aanspreekpunt voor werkgevers en de ledenfederaties van Verso die vragen hebben over werkgeverschap en ondernemerschap van sociale ondernemingen.
  • Je volgt de actualiteit en beleidsinitiatieven op en werkt nota’s uit rond thema’s zoals ondernemerschap, innovatie, goed bestuur, duurzame ontwikkeling, circulaire economie, … Maar ook de thema’s arbeidsmarktbeleid, klimaat, economie, sociale economie en begroting blokkeren je schrijftalent niet.
  • Je bent een enthousiaste ambassadeur van Verso. Uiteraard verwachten we niet dat je specialistische kennis over al deze thema’s hebt, maar wel dat je in staat bent je erin te verdiepen en de essentie voor sociale ondernemers eruit te distilleren.
  • Je onderhandelt vlot en verdedigt onbevreesd Verso’s standpunten in een overleg met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, politieke of overheidsinstanties en in adviesraden zoals de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Procedure

Bekijk de volledige functieomschrijving hieronder. Voel je je geroepen? Stuur dan ten laatste donderdag 8 oktober 2020 je sollicitatiebrief en CV per e-mail naar info@verso-net.be of per post naar Ingrid Lieten, directeur Verso vzw, Kunstlaan 27 bus 14, 1040 Brussel.

Contact en verdere informatie via ingrid.lieten@verso-net.be, 02/739.10.71 en www.verso-net.be. De eerste selectieronde vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020.

Lees ook

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Ook in de social profit gelden de regels van de economie. Alleen als je slim reageert op die complexe wetmatigheden heeft jouw nieuwe businessidee kans op slagen.

Sociale ondernemingen in de relance

Sociale ondernemingen in de relance

Corona hakt flink in op onze (sociale) economie en onze maatschappij. Met het oog op een snel en krachtig herstel, richtte de Vlaamse regering voor de zomer zowel een Eco…

Nieuw opleidingsformat Groeilabz versterkt sociale ondernemingen

Nieuw opleidingsformat Groeilabz versterkt sociale ondernemingen

Organisaties die openstaan voor vernieuwing presteren het best. Die eeuwige wijsheid geldt ook voor sociale ondernemingen.