Gratis psychosociale coaching na corona

Gratis psychosociale coaching na corona

Voor sommigen lijkt corona (verkeerdelijk) al voorbij. Op anderen heeft dat kleine virusje zo’n impact dat opnieuw naar het werk gaan, een zeer moeilijke stap vooruit is.

Leeft deze uitdaging voornamelijk op psychosociaal vlak? Dan kan jouw werknemer via VDAB gratis begeleiding krijgen via een gespecialiseerde coaching na corona.

Die coaching gebeurt door jobcoaches die zich engageren op niveau van de onderneming en de medewerker individueel. Zo wordt een snellere terugkeer gewaarborgd en verduurzaamd. Zie het als een mooie aanvulling op het aanbod dat je preventiedienst jou te bieden heeft.

Wat is nu precies het verschil met de werkbaarheidscheques?

Coronacoaching

Via de coronacoaching kan men actiegericht aan de slag met de individuele medewerker. Zo wordt een snellere terugkeer gewaarborgd en verduurzaamd. Via het actiegerichte aanbod is het een traject waarbij met de werknemer gewerkt wordt rond secundaire en tertiaire preventie.

Werkbaarheidscheques

Waar de coaching individueel op begeleiding inzet, kunnen werkbaarheidscheques in het kader van corona ingezet worden op ondernemingsniveau. Advies, begeleiding en opleiding kunnen hierdoor op 3 vlakken:

  • aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie,
  • het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen en
  • maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.

Vraag nu coronacoaching voor je medewerker(s)!

Ontdek meer over coronacoaching op de website van VDAB.

Wil je er onmiddellijk voor gaan? Vul dan het invulformulier in.

Lees ook

Ook sociale ondernemingen krijgen coaching rond werkbaarheid

Ook sociale ondernemingen krijgen coaching rond werkbaarheid

Op 30 november 2019 maakte de Serv de resultaten van de Werkbaarheidsbarometer bekend.

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Begin mei besliste de Vlaamse regering om het actieterrein van de werkbaarheidscheques uit te breiden.

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van jobs?

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van jobs?

De Thuiswerkmeter concludeert: meer stress, minder bevlogenheid.

Thuiswerken in tijden van corona: 5 HR-tips voor een efficiënt verloop

Thuiswerken in tijden van corona: 5 HR-tips voor een efficiënt verloop

Hoe efficiënt is thuiswerk als je daarnaast ook je kinderen onderwijst? Hoe onderhoud je je team op afstand? En hoe zorg je ervoor dat je collega’s op het eind…