Vrijwilligers ook in commerciële woonzorgcentra

Vrijwilligers ook in commerciële woonzorgcentra

In het kader van de coronacrisis laat de federale regering tijdelijk commerciële woonzorgcentra toe om vrijwilligers in te schakelen.

Dat meldt Unisoc op haar website. Normaal gezien kunnen enkel verenigingen zonder winstoogmerk gebruik maken van vrijwilligerswerk. Door een nieuw KB werd dit ook mogelijk voor commerciële woonzorgcentra, alleszins tot 1 juli 2020. Vrijwilligers inschakelen ter vervanging van werknemers die op tijdelijke werkloosheid werden geplaatst, is echter expliciet uitgesloten.

Unisoc vraagt dat deze tijdelijke regeling alleszins beperkt blijft tot de periode van de gezondheidscrisis omdat vrijwilligerswerk in commerciële ondernemingen uiteraard ingaat tegen de filosofie van het vrijwilligerswerk.

Lees ook

Betere doorstroom creëert meer instroom

Betere doorstroom creëert meer instroom

De VDAB speelt een cruciale rol om de instroom te verzekeren van voldoende medewerkers in zorg en welzijn. Topman Wim Adriaens wijst op het belang van het samenspel met d…

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijn…

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

De Serv formuleert voorstellen om de economie, arbeidsmarkt en begroting in Vlaanderen te boosten en vraagt overleg met de Vlaamse regering.

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…