Corona-ouderschapsverlof goedgekeurd

De federale regering heeft het mogelijk gemaakt om extra ouderschapsverlof op te nemen om de druk van kinderopvang en werk te verlichten.

Het corona-ouderschapsverlof kan aangevraagd worden onder volgende voorwaarden:

 • Minstens één maand anciënniteit. (De anciënniteitsvoorwaarde geldt niet wanneer het ouderschapsverlof geen minimale tewerkstellingsduur voorziet: er is bv. geen anciënniteitsvoorwaarde voor de betaling van de RVA-uitkering in geval deze wordt aangevraagd door werknemers en statutairen in federale, gemeenschaps- of gewestelijke instanties.)
 • Minstens één kind jonger dan 12 jaar.
 • Ook voor adoptieouders en voor pleegouders.
 • Voor ouders van een gehandicapt kind die financiële steun krijgen van de gemeenschappen, geldt geen leeftijdsgrens voor het kind. Voor wie geen financiële steun krijgt, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar.
 • Het stelsel is zowel van toepassing op werknemers in de privésector als de publieke sector.
 • Het verlof kan halftijds of 1 dag per week opgenomen worden voor wie voltijds tewerkgesteld is. Wie aan minstens 75% werkt, kan voor maximaal de helft van zijn of haar arbeidstijd dit ouderschapsverlof aanvragen.
 • Wie al ouderschapsverlof opneemt, kan dit ouderschapsverlof laten omzetten naar corona-ouderschapsverlof.
 • Ook wie loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een ander thematisch verlof geniet, kan overstappen naar corona-ouderschapsverlof.
 • Opgelet: deze aanpassing houdt in dat je de financiële stimulans van het oorspronkelijk plan stopzet, maar de einddatum van het oorspronkelijke verlof blijft wel behouden. Het niet-opgenomen krediet kan wel op een later moment worden opgenomen.
 • Wie gebruik maakt van het corona-ouderschapsverlof, heeft recht op een verhoogde vergoeding. De gewone vergoeding wordt verhoogd met een factor 1.25.
 • Het corona-ouderschapsverlof begint ten vroegste op 1 mei (ook retro-actief!) en het eindigt ten laatste op 30 juni 2020. Deze periode kan nog verlengd worden indien nodig.

Voor meer informatie, zie de website van Unisoc.

Lees ook

“Wil om mensen te helpen is groter dan de angst om zelf ziek te worden”

“Wil om mensen te helpen is groter dan de angst om zelf ziek te worden”

Brigitte Rausenberger (59) en Christ’l Witters (52) zetten zich met hart en ziel in voor thuiszorg vleminckveld, waar ze al jaren actief zijn als verzorgenden binne…

Nieuwe overeenkomst voor uitwisseling personeel

Nieuwe overeenkomst voor uitwisseling personeel

De tweede coronagolf weegt erg zwaar op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in heel wat zorg- en welzijnssectoren. Nu we bovendien te maken krijgen met een uitval…

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Vandaag is het in veel sociale ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen.