Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Begin mei besliste de Vlaamse regering om het actieterrein van de werkbaarheidscheques uit te breiden.

Die werden in 2019 in samenspraak met de sociale partners gelanceerd en bieden ondernemingen cofinanciering om werkbaarheidsmetingen op te zetten. Voortaan komen ook acties die de gevolgen van de coronacrisis op de werkvloer kunnen milderen in aanmerking. Concreet zijn er drie types acties toegevoegd aan de projectoproep:

  • Aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie.
  • Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.
  • Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.

Ondernemingen die specifiek op een van deze drie assen advies, begeleiding of opleiding willen inkopen kunnen dus ook subsidies aanvragen in het kader van de werkbaarheidscheques.

Webinar 'uitbreiding werkbaarheidscheque ten gevolge van corona'

Op 12 mei organiseerden we samen met het Departement WSE en ESF Vlaanderen een webinar om de nieuwe mogelijkheden voor te stellen. Je kunt de webinar van ongeveer een uur hieronder opnieuw bekijken. Je vind er eerst een toelichting van de werkbaarheidscheques door Monique De Smedt van Departement WSE en daarna een korte toelichting over de ESF-oproep DRIVE door Wouter Verdonck.

Bekijk hier de presentatie van deze webinar.

Werkbaarheidscheques in het kort

  • De werkbaarheidscheques kunnen gebruikt worden voor een scan van de werkbaarheid in de onderneming. Initieel konden de werkbaarheidscheques niet gebruikt worden voor concrete acties om de werkbaarheid te verhogen, maar daar komt met deze tijdelijke uitbreiding dus verandering in.
  • Voor concrete acties zijn er wel subsidiemogelijkheden binnen de oproepen van ESF-Vlaanderen.
  • De onderneming dient minimaal 40% van de kosten zelf te dragen.
  • Een onderneming kan drie afzonderlijke aanvragen indienen tot een maximumbedrag van €10.000 over alle aanvragen heen.
  • De oproep loopt in principe af op het einde van het jaar. Je kunt op elk moment een aanvraag indienen.
  • De werkbaarheidscheques werden begin dit jaar uitgebreid naar sociale ondernemingen.

Ontdek hier alle mogelijkheden

Lees ook

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?

Inclusief ondernemen in actie!

Inclusief ondernemen in actie!

Wil je intensief aan de slag met het inclusiever maken van jouw organisatie? Ons splinternieuwe ESF-project Hands-on Inclusion helpt je op weg!…

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

ESF Vlaanderen toont begrip voor moeilijke situatie sociale ondernemingen

ESF Vlaanderen toont begrip voor moeilijke situatie sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen die subsidies krijgen van ESF Vlaanderen, vragen zich waarschijnlijk af wat er met hun resultaatsverbintenis gebeurt nu door de coronacrisis heel wa…