De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Begin mei besliste de Vlaamse regering om het actieterrein van de werkbaarheidscheques uit te breiden.

Die werden in 2019 in samenspraak met de sociale partners gelanceerd en bieden ondernemingen cofinanciering om werkbaarheidsmetingen op te zetten. Voortaan komen ook acties die de gevolgen van de coronacrisis op de werkvloer kunnen milderen in aanmerking. Concreet zijn er drie types acties toegevoegd aan de projectoproep:

  • Aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie.
  • Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.
  • Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.

Ondernemingen die specifiek op een van deze drie assen advies, begeleiding of opleiding willen inkopen kunnen dus ook subsidies aanvragen in het kader van de werkbaarheidscheques.

Webinar 'uitbreiding werkbaarheidscheque ten gevolge van corona'

Op 12 mei organiseerden we samen met het Departement WSE en ESF Vlaanderen een webinar om de nieuwe mogelijkheden voor te stellen. Je kunt de webinar van ongeveer een uur hieronder opnieuw bekijken. Je vind er eerst een toelichting van de werkbaarheidscheques door Monique De Smedt van Departement WSE en daarna een korte toelichting over de ESF-oproep DRIVE door Wouter Verdonck.

Bekijk hier de presentatie van deze webinar.

Werkbaarheidscheques in het kort

  • De werkbaarheidscheques kunnen gebruikt worden voor een scan van de werkbaarheid in de onderneming. Initieel konden de werkbaarheidscheques niet gebruikt worden voor concrete acties om de werkbaarheid te verhogen, maar daar komt met deze tijdelijke uitbreiding dus verandering in.
  • Voor concrete acties zijn er wel subsidiemogelijkheden binnen de oproepen van ESF-Vlaanderen.
  • De onderneming dient minimaal 40% van de kosten zelf te dragen.
  • Een onderneming kan drie afzonderlijke aanvragen indienen tot een maximumbedrag van €10.000 over alle aanvragen heen.
  • De oproep loopt in principe af op het einde van het jaar. Je kunt op elk moment een aanvraag indienen.
  • De werkbaarheidscheques werden begin dit jaar uitgebreid naar sociale ondernemingen.

Verlenging wegens corona

Als je al een werkbaarheidscheque hebt aangevraagd voor 16 maart 2020, kan het zijn dat je in problemen komt omdat bepaalde stappen niet konden doorgaan. Daarom kun je een verlenging van je projectperiode aanvragen bij het Departement WSE (werkbaarheidscheque@vlaanderen.be). Let op: doe deze aanvraag pas nadat de coronamaatregelen worden opgeheven. Deze verlenging zal namelijk maximaal dezelfde termijn bedragen als de coronamaatregelen van kracht waren. Heb je wegens omstandigheden meer tijd nodig, dan kun je mogelijks een uitzondering krijgen mits goede argumentatie.

>>> Ontdek hier alle mogelijkheden

Lees ook

ESF Vlaanderen toont begrip voor moeilijke situatie sociale ondernemingen

ESF Vlaanderen toont begrip voor moeilijke situatie sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen die subsidies krijgen van ESF Vlaanderen, vragen zich waarschijnlijk af wat er met hun resultaatsverbintenis gebeurt nu door de coronacrisis heel wa…

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.

Nieuw opleidingsformat Groeilabz versterkt sociale ondernemingen

Nieuw opleidingsformat Groeilabz versterkt sociale ondernemingen

Organisaties die openstaan voor vernieuwing presteren het best. Die eeuwige wijsheid geldt ook voor sociale ondernemingen.