Duaal leren: deadline mentoropleiding verlengd met 6 maanden

Duaal leren: deadline mentoropleiding verlengd met 6 maanden

De Vlaamse regering geeft ondernemingen uitstel om mentoropleidingen in het kader van duaal leren te organiseren.

Sinds dit schooljaar is het verplicht voor medewerkers die een leerling begeleiden op de werkvloer om een mentoropleiding te volgen. Door de veiligheidsmaatregelen genomen in het kader van de coronacrisis kunnen tijdelijk geen klassikale mentoropleidingen meer worden georganiseerd. Het is ook niet mogelijk voor de aanbieders van mentoropleidingen om op korte termijn een digitaal aanbod uit te werken en te organiseren. Bovendien hebben sommige sectorale partnerschappen ook expliciet gekozen voor een klassikale formule.

Verschillende ondernemingen kunnen dus niet meer voldoen aan hun verplichting om binnen het jaar van hun erkenning hun mentor(en) een mentoropleiding te laten volgen. Zo dreigen zij hun erkenning te verliezen. Dat zou ook slecht nieuws zijn voor de betrokken leerlingen omdat zij hun opleiding niet meer zouden kunnen verderzetten in de onderneming.

Daarom verlengt de Vlaamse regering voor deze ondernemingen de termijn waarbinnen zij een mentoropleiding moeten voorzien met zes maanden. Omdat het nog een tijdje kan duren vooraleer opnieuw klassikale mentoropleidingen kunnen worden aangeboden, wordt de afwijking verleend aan ondernemingen die een erkenning kregen in de periode van 1 september 2019 tot en met 31 maart 2020.

Ondernemingen met vragen kunnen contact opnemen met SYNTRA Vlaanderen door een mail te sturen naar duaalleren@syntravlaanderen.be.

Lees ook

Inclusief ondernemen in actie!

Inclusief ondernemen in actie!

Wil je intensief aan de slag met het inclusiever maken van jouw organisatie? Ons splinternieuwe ESF-project Hands-on Inclusion helpt je op weg!…

Deadlines mentorkorting verlengd tot eind juni

Deadlines mentorkorting verlengd tot eind juni

De Vlaamse regering besliste op 7 mei om de deadlines voor de doelgroepvermindering voor mentors te verlengen.

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Hassan Al Hilou geeft kwetsbare jongeren kansen

Hassan Al Hilou geeft kwetsbare jongeren kansen

In een oud textielpakhuis in hartje Brussel bouwt Hassan Al Hilou (21) een bijzondere jeugdhub uit. Kwetsbare jongeren kunnen er hun talent ontdekken, krijgen er coaching…