De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Bestuursorganen in tijden van corona

Bestuursorganen in tijden van corona

Minister van Justitie Koen Geens heeft het mogelijk gemaakt om – gezien de coronacrisis – algemene vergadering en raad van bestuur vanop afstand te laten stemmen.

Bestuurders kunnen uitzonderlijk vóór de algemene vergadering op afstand stemmen of een volmacht verlenen. De vergadering uitstellen is echter ook mogelijk, tot september. Unisoc heeft de details.

Deze uitzonderlijke regeling geldt momenteel van 1 maart 2020 tot en met 3 mei, maar deze periode kan nog verlengd worden, indien de situatie dit vraagt. Het is bovendien nu al mogelijk deze versoepeling toe te passen op vergaderingen die na 3 mei plaatsvinden, indien de vergadering al voor 3 mei wordt samengeroepen.

Raad van bestuur

Sinds 1 januari 2020 is het al mogelijk voor een raad van bestuur om schriftelijk te beslissen indien de statuten dit niet uitsluiten en indien de beslissingen bij unanimiteit van stemmen worden genomen.

De minister van Justitie versoepelt deze mogelijkheid nog. Momenteel kan elke beslissing van de raad van bestuur schriftelijk of elektronisch worden genomen indien er sprake is van unanimiteit.

Daarnaast is het ook mogelijk om je raad van bestuur te laten plaatsvinden via telefoon- of videoconferentie.

Meer informatie op de website van unisoc.

Lees ook

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Ook in de social profit gelden de regels van de economie. Alleen als je slim reageert op die complexe wetmatigheden heeft jouw nieuwe businessidee kans op slagen.

Spanningsveld tussen inspraak en actie

Spanningsveld tussen inspraak en actie

Net zoals vele sociale ondernemingen, schat Rode Kruis-Vlaanderen intrapreneurship (een ondernemende houding bij de eigen medewerkers en leden) hoog in. Maar hoe stimulee…

Gezocht! Adviseur Sociaal Ondernemerschap

Gezocht! Adviseur Sociaal Ondernemerschap

Verso gaat op zoek naar een 'Adviseur Sociaal Ondernemerschap' om beleidssuggesties uit te werken, onderhandelingen te voeren en ondernemers te ondersteunen.…