Bestuursorganen in tijden van corona

Bestuursorganen in tijden van corona

Minister van Justitie Koen Geens heeft het mogelijk gemaakt om – gezien de coronacrisis – algemene vergadering en raad van bestuur vanop afstand te laten stemmen.

Bestuurders kunnen uitzonderlijk vóór de algemene vergadering op afstand stemmen of een volmacht verlenen. De vergadering uitstellen is echter ook mogelijk, tot september. Unisoc heeft de details.

Deze uitzonderlijke regeling geldt momenteel van 1 maart 2020 tot en met 3 mei, maar deze periode kan nog verlengd worden, indien de situatie dit vraagt. Het is bovendien nu al mogelijk deze versoepeling toe te passen op vergaderingen die na 3 mei plaatsvinden, indien de vergadering al voor 3 mei wordt samengeroepen.

Raad van bestuur

Sinds 1 januari 2020 is het al mogelijk voor een raad van bestuur om schriftelijk te beslissen indien de statuten dit niet uitsluiten en indien de beslissingen bij unanimiteit van stemmen worden genomen.

De minister van Justitie versoepelt deze mogelijkheid nog. Momenteel kan elke beslissing van de raad van bestuur schriftelijk of elektronisch worden genomen indien er sprake is van unanimiteit.

Daarnaast is het ook mogelijk om je raad van bestuur te laten plaatsvinden via telefoon- of videoconferentie.

Meer informatie op de website van unisoc.

Lees ook

Een nieuwe EU-gids over financieringsmogelijkheden voor de culturele en de creatieve sector in Europa

Een nieuwe EU-gids over financieringsmogelijkheden voor de culturele en de creatieve sector in Europa

De EU Commissie publiceerde een nieuwe interactieve gids met alle Europese financieringsmogelijkheden voor de culturele en de creatieve sector. …

De correspondentietesten: een stand van zaken

De correspondentietesten: een stand van zaken

Bijna elke sector met een sectorfonds die via de sectorconvenants subsidies van de Vlaamse overheid geniet, krijgt binnenkort te maken met correspondentietesten. Bev…

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Geachte volksvertegenwoordiger, woensdag 6 oktober kan u een beslissing nemen waardoor het Vlaamse zorg- en ondersteuningslandschap er in de toekomst helemaal anders kan …