De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Wat is de impact op jouw onderneming?

Wat is de impact op jouw onderneming?

Neem deel aan de wekelijkse enquête over de economische impact van de coronacrisis.

Unisoc, de federale werkgeversorganisatie voor de social profit, nodigt alle socialprofitwerkgevers uit om een vragenlijst in te vullen op haar website. Deze vragenlijst werd opgesteld in samenwerking met de Nationale Bank van België in het kader van de Economic Risk Management Group, waarin Unisoc actief deelneemt. Het doel van deze vragenlijst is om de economie regelmatig te monitoren en de economische impact zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Op basis van onder meer deze resultaten zal de ERMG voorstellen voor maatregelen aan de federale overheid formuleren.

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten zullen wekelijks opgevolgd worden. Je kunt dus gerust elke week je situatie doorgeven!

Lees ook

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Ook in de social profit gelden de regels van de economie. Alleen als je slim reageert op die complexe wetmatigheden heeft jouw nieuwe businessidee kans op slagen.

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Op 22 december sloten de sociale partners en de Vlaamse regering een kerstakkoord over de koopkrachtverhoging in de social-profitsectoren. Er komt een structurele loonsve…