Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Vandaag is het in veel sociale ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen.

Maar in sommige sociale ondernemingen zijn de gewone activiteiten teruggeschroefd.

Door de coronacrisis hebben sociale ondernemingen in allerijl hun personeelsinzet moeten herbekijken. Vanuit diensten die hun activiteiten zagen verminderen kwam de vraag, zowel van werkgevers als van werknemers, of ze kunnen bijspringen in andere ondernemingen die hun takenlast zagen stijgen door de coronapandemie.

Kaderakkoord

Tot nu toe is het arbeidsrechtelijk echter niet zo eenvoudig om eigen personeelsleden tewerk te stellen in een andere onderneming. Een mogelijkheid bestaat in het gebruik maken van de “de uitlening van personeel” zoals bepaald in artikel 32 van de “wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van een gebruiker”.

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de socialprofitsectoren hebben hiervoor nu een kaderakkoord afgesloten. Dit “Kaderakkoord in geval van uitlening van werknemers tijdens de uitzonderlijke omstandigheden van de huidige coronacrisis” stelt praktische werkafspraken voor waaronder werknemers - op vrijwillige basis - arbeidsprestaties kunnen leveren op een andere tewerkstellingsplaats dan hun feitelijke of contractuele tewerkstellingsplaats bij de werkgever waarmee ze door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn.

Voorwaarden

Het is belangrijk om op te merken dat medewerkers steeds vrijwillig aan de slag gaan binnen een andere onderneming. De werkgever kan dit dus niet verplichten. Verder blijven alle contractuele verplichtingen gelden qua loon- en arbeidsvoorwaarden. Een medewerker kan ook niet minder verdienen dan de collega’s met een gelijkaardige functie bij de ‘gebruiker’ (= de ontvangende organisatie). Als dit het geval is, moet het verschil bijgepast worden en moeten de werkgever en de gebruiker hierover afspraken maken. Voor de toepassing van deze tijdelijke terbeschikkingstelling moet er ook een akkoord zijn van de werknemersorganisaties bij zowel de werkgever als de gebruiker.

Modelovereenkomst beschikbaar

Werkgevers die personeel willen uitlenen aan een andere onderneming kunnen gebruik maken van de modelovereenkomst “Overeenkomst van uitlening in het kader van de coronacrisis” die de intersectorale sociale partners hebben uitgewerkt en die als bijlage bij het kaderakkoord werd opgenomen.

Constructieve onderhandeling

Dit akkoord werd onderhandeld en onderschreven door Verso, Zorgnet-Icuro, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind, SOM, Sociare en Groep Maatwerk. Deze sectoren tellen meer dan 400.000 arbeidsplaatsen, goed voor bijna 18% van de tewerkstelling in Vlaanderen.

We zijn als werkgevers dankbaar voor de constructieve medewerking van de vakbonden. Iedereen is zich bewust dat dit bijzondere tijden zijn in onze sociale ondernemingen. Het is bemoedigend dat we kunnen rekenen op de solidariteit van zowel werkgevers als werknemers om samen de crisis te lijf te gaan.

Jobplatform

Sociale ondernemingen uit alle sectoren kunnen via het aanmeldformulier hun beschikbare kandidaten op dit platform van Zorgnet-Icuro bekendmaken. Zorgnet-Icuro stelt het platform open voor alle sociale ondernemingen. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt, het formulier bevat enkel de gegevens van de werkgever, het soort functie en de beschikbare jobtime van de kandidaat.

Sociale ondernemingen die de databank van beschikbare kandidaten willen raadplegen, moeten een login voor toegang tot de databank aanvragen. De vragende onderneming neemt dan rechtstreeks contact op met de betrokken werkgever om een eventuele uitlening te bespreken.

Lees ook

Covid19: wat moet je weten als werkgever?

Covid19: wat moet je weten als werkgever?

In de aanpak van de Covid19-epidemie verandert er ook arbeidsrechterlijk heel wat voor ondernemers.

Hoe zit het met de federale steunmaatregelen?

Hoe zit het met de federale steunmaatregelen?

De federale regering zet alles in op het beperken van de economische schade voor ondernemingen.

Berekening aanwervingspremie houdt rekening met crisis

Berekening aanwervingspremie houdt rekening met crisis

Door de coronapandemie is het voor ondernemingen en zelfstandigen niet steeds mogelijk om de tewerkstelling van hun werknemers te garanderen. 

Koning Boudewijnstichting: bijna 5 miljoen euro voor organisaties die de urgentie aanpakken

Koning Boudewijnstichting: bijna 5 miljoen euro voor organisaties die de urgentie aanpakken

In het licht van de gezondheidscrisis door COVID-19 wil de Koning Boudewijnstichting meer dan ooit haar maatschappelijke rol spelen.