De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Koning Boudewijnstichting: bijna 5 miljoen euro voor organisaties die de urgentie aanpakken

Koning Boudewijnstichting: bijna 5 miljoen euro voor organisaties die de urgentie aanpakken

In het licht van de gezondheidscrisis door COVID-19 wil de Koning Boudewijnstichting meer dan ooit haar maatschappelijke rol spelen.

Na twee dringende projectoproepen kenden ze al ongeveer 3 miljoen euro toe aan armoede- en daklozenorganisaties, en 2 miljoen euro aan organisaties van de eerste lijn. De oproepen blijven open. De Koning Boudewijnstichting ondersteunt de actoren op het terrein die zich in deze gezondheidscrisis mobiliseren om de meest kwetsbare mensen te helpen, ondanks de moeilijke omstandigheden. Daartoe heeft ze snel geld vrijgemaakt om ze te helpen met dringende noden. Al bijna 500 enveloppes van 10.000 euro zijn vertrokken of staan klaar via een versnelde en vereenvoudigde procedure. Het is geld dat in deze noodsituatie het verschil maakt.

Reeds 3 miljoen euro is toegekend aan organisaties die mensen in armoede, dak- en thuislozen en mensen in bestaansonzekerheid ondersteunen, en 2 miljoen euro aan organisaties van of voor professionals van de eerste lijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen, psychologen, thuishulp, gezinshulp, apothekers, maatschappelijk assistenten, vroedvrouwen…). Het gaat om zeer diverse organisaties uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, die de financiële middelen inzetten voor verschillende doeleinden: aankoop van beschermingsmiddelen (handschoenen, mondmaskers, handgel…), van basishygiënemiddelen en voedingswaren; verhoogde energierekeningen betalen; vergoeden van verplaatsingskosten van vrijwilligers; aankoop van hulpmiddelen om op afstand te werken (tools voor videoconferencing…) en zo meer.

De twee oproepen blijven open: organisaties kunnen nog steeds een aanvraag indienen bij de Koning Boudewijnstichting voor een forfaitaire steun van 10.000 euro. Deze initiatieven staan ook open voor giften van particulieren en bedrijven.

Meer info:
Persbericht
Verhaal van de armoedeorganisatie Open Plaats vzw
Oproep COVID-19 personen in armoede
Oproep 'De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis'

Lees ook

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Ook in de social profit gelden de regels van de economie. Alleen als je slim reageert op die complexe wetmatigheden heeft jouw nieuwe businessidee kans op slagen.

Spanningsveld tussen inspraak en actie

Spanningsveld tussen inspraak en actie

Net zoals vele sociale ondernemingen, schat Rode Kruis-Vlaanderen intrapreneurship (een ondernemende houding bij de eigen medewerkers en leden) hoog in. Maar hoe stimuleeā€¦

Nieuw opleidingsformat Groeilabz versterkt sociale ondernemingen

Nieuw opleidingsformat Groeilabz versterkt sociale ondernemingen

Organisaties die openstaan voor vernieuwing presteren het best. Die eeuwige wijsheid geldt ook voor sociale ondernemingen.