Koning Boudewijnstichting: bijna 5 miljoen euro voor organisaties die de urgentie aanpakken

Koning Boudewijnstichting: bijna 5 miljoen euro voor organisaties die de urgentie aanpakken

In het licht van de gezondheidscrisis door COVID-19 wil de Koning Boudewijnstichting meer dan ooit haar maatschappelijke rol spelen.

Na twee dringende projectoproepen kenden ze al ongeveer 3 miljoen euro toe aan armoede- en daklozenorganisaties, en 2 miljoen euro aan organisaties van de eerste lijn. De oproepen blijven open. De Koning Boudewijnstichting ondersteunt de actoren op het terrein die zich in deze gezondheidscrisis mobiliseren om de meest kwetsbare mensen te helpen, ondanks de moeilijke omstandigheden. Daartoe heeft ze snel geld vrijgemaakt om ze te helpen met dringende noden. Al bijna 500 enveloppes van 10.000 euro zijn vertrokken of staan klaar via een versnelde en vereenvoudigde procedure. Het is geld dat in deze noodsituatie het verschil maakt.

Reeds 3 miljoen euro is toegekend aan organisaties die mensen in armoede, dak- en thuislozen en mensen in bestaansonzekerheid ondersteunen, en 2 miljoen euro aan organisaties van of voor professionals van de eerste lijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen, psychologen, thuishulp, gezinshulp, apothekers, maatschappelijk assistenten, vroedvrouwen…). Het gaat om zeer diverse organisaties uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, die de financiële middelen inzetten voor verschillende doeleinden: aankoop van beschermingsmiddelen (handschoenen, mondmaskers, handgel…), van basishygiënemiddelen en voedingswaren; verhoogde energierekeningen betalen; vergoeden van verplaatsingskosten van vrijwilligers; aankoop van hulpmiddelen om op afstand te werken (tools voor videoconferencing…) en zo meer.

De twee oproepen blijven open: organisaties kunnen nog steeds een aanvraag indienen bij de Koning Boudewijnstichting voor een forfaitaire steun van 10.000 euro. Deze initiatieven staan ook open voor giften van particulieren en bedrijven.

Meer info:
Persbericht
Verhaal van de armoedeorganisatie Open Plaats vzw
Oproep COVID-19 personen in armoede
Oproep 'De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis'

Lees ook

Corona-virus: welke impact voor de ondernemingen?

Corona-virus: welke impact voor de ondernemingen?

Op een bijzondere taskforce rond de economische impact van het Coronavirus riep minister-president Jan Jambon de werkgevers op om vooral rustig te blijven, ook over de ev…

Alle zorgpersoneel nodig om coronacrisis te lijf te gaan

Alle zorgpersoneel nodig om coronacrisis te lijf te gaan

Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke vraagt sociale ondernemingen in zorg en welzijn met aandrang om geen zorgpersoneel in tijdelijke werkloosheid te plaat…

Werken in tijden van corona

Werken in tijden van corona

Vandaag staan onze helden in de zorg in de frontlinie tegen het coronavirus. In veel sociale ondernemingen is het nu alle hens aan dek om zieken te verzorgen en de epidem…

Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Op 17 maart zaten Verso en de andere sociale partners voor de tweede keer samen met de Vlaamse regering om de maatregelen voor ondernemingen tijdens de coronacrisis te be…