De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Hoe zit het met de federale steunmaatregelen?

Hoe zit het met de federale steunmaatregelen?

De federale regering zet alles in op het beperken van de economische schade voor ondernemingen.

Naast de versoepeling van tijdelijke werkloosheid is er bijvoorbeeld ook uitstel van belasting voor RSZ-bijdragen. Unisoc heeft het overzicht.

Sociale-zekerheidsbijdragen

Ondernemingen kunnen de verschuldigde bedragen voor het eerste en tweede kwartaal nog tot 15 december 2020 kunnen betalen. De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport hebben automatisch recht op dit uitstel. Ondernemingen die worden gesloten omdat ze niet aan de gezondheidsmaatregelen kunnen volden, kunnen deze gunstmaatregel verkrijgen op basis van een verklaring op eer.

Ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij de betaling van de sociale bijdragen, kunnen ook een afbetalingsplan aanvragen voor een periode van maximaal 24 maanden.

Belastingen

Ook bij de FOD Financiën kun je steunmaatregelen aanvragen: bijvoorbeeld een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelden van boetes. Bovendien krijgt iedereen twee maanden uitstel voor de betaling van de btw en de roerende voorheffing.

Overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zullen er geen sancties opgelegd worden voor wie door de coronacrisis een opdracht te laat of niet uitvoert. De overheid zal bovendien de betalingstermijn voor deze contracten versnellen.

Meer informatie op de Unisoc-site.

Lees ook

"Klimaat moet hoog op de strategische agenda van zorgvoorzieningen"

"Klimaat moet hoog op de strategische agenda van zorgvoorzieningen"

De zorgsector neemt meer en meer zijn verantwoordelijk op in de klimaatproblematiek en het debat over duurzaamheid. Dat moet ook wel. Zo’n 10% van de CO2-uitstoot i…

“Ik geloof in de magie van een gedeeld idee”

“Ik geloof in de magie van een gedeeld idee”

Tine Holvoet is sinds eind 2020 beleidsadviseur sociaal ondernemerschap bij Verso. We stellen haar graag even aan je voor!

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…