De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Hoe zit het met de federale steunmaatregelen?

Hoe zit het met de federale steunmaatregelen?

De federale regering zet alles in op het beperken van de economische schade voor ondernemingen.

Naast de versoepeling van tijdelijke werkloosheid is er bijvoorbeeld ook uitstel van belasting voor RSZ-bijdragen. Unisoc heeft het overzicht.

Sociale-zekerheidsbijdragen

Ondernemingen kunnen de verschuldigde bedragen voor het eerste en tweede kwartaal nog tot 15 december 2020 kunnen betalen. De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport hebben automatisch recht op dit uitstel. Ondernemingen die worden gesloten omdat ze niet aan de gezondheidsmaatregelen kunnen volden, kunnen deze gunstmaatregel verkrijgen op basis van een verklaring op eer.

Ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij de betaling van de sociale bijdragen, kunnen ook een afbetalingsplan aanvragen voor een periode van maximaal 24 maanden.

Belastingen

Ook bij de FOD Financiën kun je steunmaatregelen aanvragen: bijvoorbeeld een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelden van boetes. Bovendien krijgt iedereen twee maanden uitstel voor de betaling van de btw en de roerende voorheffing.

Overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zullen er geen sancties opgelegd worden voor wie door de coronacrisis een opdracht te laat of niet uitvoert. De overheid zal bovendien de betalingstermijn voor deze contracten versnellen.

Meer informatie op de Unisoc-site.

Lees ook

“Nieuwe kansen voor spullen én mensen”

“Nieuwe kansen voor spullen én mensen”

‘Open deuren’ is al jarenlang het motto van De Kringwinkel Hageland, verzamelnaam voor de kringwinkelfilialen in Tienen, Diest en Aarschot. Open deuren voor z…

“Ik zorg voor de zorgverleners”

“Ik zorg voor de zorgverleners”

Voor wie Latijn kent, is de missie van Corcura – de trainingsorganisatie die Micheline Moerman vorig jaar oprichtte - meteen duidelijk. ‘Cor’ is hart, &…

Gezocht! Adviseur Sociaal Ondernemerschap

Gezocht! Adviseur Sociaal Ondernemerschap

Verso gaat op zoek naar een 'Adviseur Sociaal Ondernemerschap' om beleidssuggesties uit te werken, onderhandelingen te voeren en ondernemers te ondersteunen.…