De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Berekening aanwervingspremie houdt rekening met crisis

Berekening aanwervingspremie houdt rekening met crisis

Door de coronapandemie is het voor ondernemingen en zelfstandigen niet steeds mogelijk om de tewerkstelling van hun werknemers te garanderen. 

De Vlaamse regering past daarom vier maatregelen rond het tewerkstellingsbeleid tijdelijk aan. Het gaat om de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen met een arbeidshandicap, de aanwervingsincentive, de transitiepremie en de arbeidskaart voor economische migranten. Voor sociale ondernemingen is vooral de gewijzigde aanwervingsincentive van belang.

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

De aanwervingsincentive richt zich op werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven. Het gaat om werkzoekenden tussen 25 en 55 jaar, die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende en in het Vlaams Gewest worden tewerkgesteld.

Om duurzame tewerkstelling te stimuleren krijgt de werkgever de incentive in twee schijven: na een tewerkstelling van drie maanden en na een tewerkstelling van twaalf maanden. Bij het bepalen van het bedrag van deze incentive wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk die de werknemer presteert. Bij de eerste uitbetaling na drie maanden houdt het departement Werk en Sociale Economie rekening met de gegevens die de werkgever in de aanvraag heeft opgegeven. Bij de tweede uitbetaling na twaalf maanden controleert het departement de tewerkstellingsbreuk in de multifunctionele aangifte die de werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid doet. Bij een tewerkstellingspercentage van minder dan 30% wordt de premie niet uitbetaald, bij een tewerkstellingspercentage tussen 30 en 80% gaat het bij de tweede schijf om een bedrag van 1.800 euro, bij een tewerkstellingspercentage vanaf 80% bedraagt de tweede schijf 3.000 euro.

Het Besluit van de Vlaamse Regering, dat je hieronder kan terugvinden, voorziet de mogelijkheid dat het departement de tewerkstellingsbreuk in de multifunctionele aangifte van voor de crisis controleert om de premie uit te betalen. Op deze manier worden werkgevers in deze crisisperiode niet bijkomend benadeeld door de berekening van hun premie op een moment dat de activiteiten worden teruggeschroefd.

Lees ook

Verso zoekt een 'Regioverantwoordelijke inclusief ondernemen'

Verso zoekt een 'Regioverantwoordelijke inclusief ondernemen'

Je wil je inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving? Voor een nieuw project rond inclusief ondernemen zoekt Verso drie regioverantwoordelijken.

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

“Nieuwe kansen voor spullen én mensen”

“Nieuwe kansen voor spullen én mensen”

‘Open deuren’ is al jarenlang het motto van De Kringwinkel Hageland, verzamelnaam voor de kringwinkelfilialen in Tienen, Diest en Aarschot. Open deuren voor z…