Compensatieregeling kinderopvang bekend

Compensatieregeling kinderopvang bekend

Tijdens de coronacrisis worden ouders die gebruik maken van kinderopvang voor baby’s of peuters aangemoedigd om indien mogelijk hun kinderen thuis te houden.

Toch blijft de kinderopvang best zo veel mogelijk open om essentiële sectoren draaiende te houden. Omdat hierdoor vele kinderopvanginitiatieven met een lagere bezetting zitten, heeft minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke een compensatieregeling uitgewerkt.

Ouders die hun kind tussen 14 maart en 5 april niet naar de opvang sturen, hoeven geen bijdrage te betalen. Er mogen ook geen respijtdagen worden aangerekend. Deze periode wordt indien nodig nog verlengd. Kinderopvanginitiatieven die hierdoor inkomsten verliezen, worden hiervoor gecompenseerd. Het gaat om volgende bedragen:

  • Opvang met vrije prijs: 27 euro (groepsopvang) of 17,5 euro (gezinsopvang) per kind.
  • Opvang met inkomenstarief: 20 euro (groepsopvang) of 17,5 euro (zelfstandige gezinsopvang) per kind.
  • Opvang met inkomenstarief (onthaalouders sui generis of in werknemersstatuut): 18,5 euro (groepsopvang) of 18,5 euro (gezinsopvang) per kind.

Voor een halve afwezigheidsdag (meer dan 3 uur en minder dan 5 uur) krijgt men 60% van het compensatiebedrag. Voor een derde van een dag (minder dan 3 uur) krijgt men 40% van het bedrag.

Wie de opvang moet sluiten wegens overmacht, bijvoorbeeld omdat er te veel medewerkers ziek zijn, kan ook rekenen op de compensaties. De compensatieregeling is echter niet te combineren met de federale regeling voor tijdelijke werkloosheid en ook als men zonder overtuigende reden sluit, kan men geen compensatie genieten.

Groeipad

Daarnaast is er beslist om versneld 10,6 miljoen euro vrij te maken om de subsidieverschillen tussen kinderopvanginitiatieven uit trap 2A en 2B weg te werken. Hierdoor wordt het subsidiebedrag voor een opvangplaats in trap 2B verhoogd met 2,4 euro per dag.

Voor meer informatie, zie de brief van Kind & Gezin in bijlage.

Lees ook

“Ik zorg voor de zorgverleners”

“Ik zorg voor de zorgverleners”

Voor wie Latijn kent, is de missie van Corcura – de trainingsorganisatie die Micheline Moerman vorig jaar oprichtte - meteen duidelijk. ‘Cor’ is hart, &…

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

De Serv formuleert voorstellen om de economie, arbeidsmarkt en begroting in Vlaanderen te boosten en vraagt overleg met de Vlaamse regering.

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Vandaag is het in veel sociale ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen.

Cursisten krijgen 70% van IBO-premie

Cursisten krijgen 70% van IBO-premie

De Vlaamse regering keurde op 27 maart het besluit goed dat een premie toekent aan cursisten die een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen en waarvan de overeenkomst …