Geen meldingsplicht voor wie vrijwilligerswerk wil doen

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle heeft de restricties voor tijdelijke werkloosheid versoepeld.

In deze bijzondere tijden, met veel mensen op tijdelijke werkloosheid, kwamen er vragen over hoe deze mensen zich vandaag nog nuttig kunnen inzetten voor de maatschappij. Normaal gezien kan men immers geen betaalde arbeid verrichten wanneer men een werkloosheidsuitkering geniet. Ook vrijwilligerswerk is aan voorwaarden verbonden. Tegelijkertijd staan er heel wat sectoren onder druk die smeken om extra handen. Daarom verduidelijkte de federale regering wat wel en niet mag in deze uitzonderlijke tijden. Deze maatregelen gelden van 13 maart tot 30 juni:

  • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwilligers van de civiele bescherming hoeven geen formaliteiten te vervullen om actief te blijven en kunnen hun vergoeding cumuleren met een uitkering.
  • Wie tijdelijk werkloos is, hoeft geen melding meer te doen bij de RVA als men als vrijwilliger wil werken bij een organisatie of particulier.
  • Wie voor de tijdelijke werkloosheid een bijberoep uitoefende, mag dit bijberoep blijven cumuleren met een werkloosheidsuitkering.
  • Wie op tijdeleijke werkloosheid zit, mag ook altijd tijdelijk een job bij een andere werkgever aanvaarden. Dit kan via een interimcontract zijn, met een overeenkomst van bepaalde duur, maakt niet uit. De medewerker moet hier wel goede afspraken over maken met zijn of haar vaste werkgever en de inkomsten uit deze arbeid kunnen niet gecombineerd worden met een werkloosheidsuitkering.
  • Interimmers die een lopende tewerkstelling moeten onderbreken, kunnen uitzonderlijk ook van tijdelijke werkloosheid genieten.

Lees ook

Inclusief ondernemen in actie!

Inclusief ondernemen in actie!

Wil je intensief aan de slag met het inclusiever maken van jouw organisatie? Ons splinternieuwe ESF-project Hands-on Inclusion helpt je op weg!…

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

De Serv formuleert voorstellen om de economie, arbeidsmarkt en begroting in Vlaanderen te boosten en vraagt overleg met de Vlaamse regering.

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…