Tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd

Tijdelijke werkloosheid vereenvoudigd

Op vrijdag 20 maart besloot de federale regering dat alle coronagerelateerde tijdelijke werkloosheid onder de noemer ‘overmacht’ kan worden geklasseerd.

Bovendien vereenvoudigde ze de procedure om tijdelijke werkloosheid in te dienen.
Unisoc is tevreden over de juridische en economische zekerheid die dit biedt aan socialprofitondernemingen. Ondernemingen hoeven niet meer te kiezen tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen. Werkgevers hoeven ook geen aanvraag meer te doen voor tijdelijke werkloosheid, maar kunnen meteen een aangifte doen bij de RVA.

Kernpunten:

  • Deze regeling rond tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft al minstens tot 5 april 2020 gelden, maar kan nog worden verlengd indien de situatie dit vraagt. De regeling kan ook met terugwerkende kracht worden ingevoerd tot 13 maart 2020.
  • Een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan zonder verdere formaliteiten worden omgezet naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
  • Het is niet nodig om tijdelijke werkloosheid voor heel de onderneming aan te vragen. Het statuut kan ook aangevraagd worden voor specifieke functies of afdelingen.
  • Het is niet nodig om voor een aaneengesloten periode tijdelijke werkloosheid in te roepen. Je kunt dus een periode van werken afwisselen met tijdelijke werkloosheid.
  • Zoals geweten ontvangt de werknemer van de RVA 70% van zijn of haar gemiddelde loon (met een maximum van €2754,76). De werknemer ontvangt daarbovenop een toeslag van €5,63 per dag. Ook deze toeslag wordt betaald door de RVA, niet door de werkgever.
  • Werknemers uit de non-profitsector die vallen onder de regels van de privésector kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.
  • Werknemers tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven (PC 327) kunnen ook tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht.
  • Dienstenchequebedrijven die vrijwillig sluiten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht. Bedrijven die openblijven kunnen de werknemers die niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten, ook tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht indien ze voor een volledige dag niet kunnen werken.
  • Kunnen niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht : titularissen van vrije beroepen (advocaten, boekhouders….).

Lees ook

Economische werkloosheid voor bedienden versoepeld

Economische werkloosheid voor bedienden versoepeld

De Nationale Arbeidsraad heeft in een intersectorale cao de voorwaarden bepaald waaronder ook voor bedienden tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan aangevraag…

Wilde Zwanen helpen Sint-Lievenspoort de vleugels uitslaan

Wilde Zwanen helpen Sint-Lievenspoort de vleugels uitslaan

Birger Destoop is Stafmedewerker Kwaliteit van Zorgprocessen in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) van Sint-Lievenspoort vzw. Samen met zijn Algemeen Directeur …

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Adviesraad voor jouw sociale businessidee

Ook in de social profit gelden de regels van de economie. Alleen als je slim reageert op die complexe wetmatigheden heeft jouw nieuwe businessidee kans op slagen.