Economische werkloosheid voor bedienden versoepeld

Economische werkloosheid voor bedienden versoepeld

De Nationale Arbeidsraad heeft in een intersectorale cao de voorwaarden bepaald waaronder ook voor bedienden tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan aangevraagd worden.

Dat meldt zusterorganisatie Unisoc op haar website.

Ondernemingen kunnen hun medewerkers op tijdelijke werkloosheid zetten wegens overmacht of om economische redenen. In heel wat sectoren wordt hier vandaag wegens de coronacrisis al gebruik van gemaakt. Voor arbeiders is het aanvragen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen vlot geregeld, maar voor bedienden moet er ofwel eerst een cao zijn op bedrijfs- of sectorniveau of er moet een ondernemingsplan worden goedgekeurd door de FOD WASO. In de social profit zijn er vooral bedienden aan de slag.

De NAR heeft dit nu geregeld in een tijdelijke cao die voor alle sectoren geldt voor de duur van de crisis.

Lees ook

Inclusief ondernemen in actie!

Inclusief ondernemen in actie!

Wil je intensief aan de slag met het inclusiever maken van jouw organisatie? Ons splinternieuwe ESF-project Hands-on Inclusion helpt je op weg!…

“Als we samenwerken, hebben we impact”

“Als we samenwerken, hebben we impact”

Een mijlpaal is een gelegenheid om zowel achterom als vooruit te blikken. Het 20-jarige bestaan van VIVO is zo’n mijlpaal.

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Crevits opent werkbaarheidscheques voor corona-aanpassingen

Begin mei besliste de Vlaamse regering om het actieterrein van de werkbaarheidscheques uit te breiden.

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Vandaag is het in veel sociale ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen.