Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Op 17 maart zaten Verso en de andere sociale partners voor de tweede keer samen met de Vlaamse regering om de maatregelen voor ondernemingen tijdens de coronacrisis te bespreken.

Volgende maatregelen werden verduidelijkt of geïntroduceerd:

Tijdelijke werkloosheid

Momenteel ligt de vraag naar de uitbreiding en versoepeling van het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op de tafel van de federale regering. Zodra hier meer nieuws over is, houden wij jou op de hoogte.

Hinderpremie

De Vlaamse regering besloot vorige week al om de hinderpremie tijdelijk uit te breiden naar ondernemingen die verplicht gesloten worden. Zij kunnen eenmalig €4000 (in geval van volledige sluiting) of €2000 (in geval van enkel sluiting in het weekend) aanvragen.

Een onderneming is in deze “iedere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent”. Ook horecagelegenheden die nog wel afhaalmaaltijden of andere activiteiten organiseren, kunnen van deze maatregel gebruik maken.

Deze regeling geldt alvast tot 3 april. Indien de verplichte sluitingsmaatregelen verlengd worden, zal elke getroffen onderneming een bijkomende sluitingspremie van 160 euro per dag kunnen ontvangen voor elke verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.

Het ontwerpbesluit hierover is ondertussen gepubliceerd. Tegen het einde van deze week wordt verwacht dat de applicatie om de aanvragen digitaal in te dienen, online zal staan op de website van Vlaio. Ondernemingen hebben tot 30 dagen na de verplichte sluitingsperiode de tijd om de steun aan te vragen.

De Vlaamse regering heeft ook aan de Europese Commissie toelating gevraagd om de toegelaten drempels voor steunmaatregelen aan getroffen sectoren te overschrijden tijdens deze crisis.

Medewerkers

De grootste uitdaging blijft uiteraard om alle beschikbare arbeidskrachten aan het werk te houden. Zeker in de zorgsector wordt verwacht dat medewerkers die zelf ziek worden, gaten zullen kunnen slaan in de dienstverlening.

Op een overleg gisteren met Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke vroeg Verso hoe de continuïteit van de financiering voor sociale ondernemingen met minder prestaties en minder inkomsten verzekerd kan worden. Minister Beke engageerde zich om hiervoor een oplossing te vinden en deze werkwijze werd ook bevestigd door minister-president Jambon op de meeting met sociale partners.

Uiteraard is het ook belangrijk dat iedereen die in de zorg kan ingezet worden beschikbaar blijft. Daarnaast moeten we op zoek gaan naar formules om personeel uit de ene sector te laten bijspringen in een andere sector. Verso zal hierbij ondersteunend bekijken hoe dit contractueel geregeld kan worden.

Op de vergadering heeft Verso nog eens herhaald dat het belangrijk is voor onze medewerkers dat de kinderen op de scholen en kinderopvang welkom blijven en dat dit niet mag afgeraden of beperkt worden.

Financiering

De federale regering heeft in 2008 de bankensector gered en verwacht nu iets terug. Bankenfederatie Febelfin bereidt een aantal maatregelen voor die vandaag nog officieel gecommuniceerd zullen worden:

  • De banken hebben gedefinieerd welke bedrijven ‘levensvatbaar’ zijn en dus bijzondere maatregelen verdienen. Het gaat om bedrijven die op 31 januari 2020 bij geen enkele bank of overheid een betalingsachterstand hadden. Volgens Febelfin gaat dit over 90% van alle ondernemingen. Voor deze ondernemingen gaan de banken een reeks maatregelen nemen om de impact te milderen, zoals uitstel van betaling of een tijdelijke opschorting van de aflossingen.
  • Voor de andere ondernemingen wordt er gekeken naar de uitbreiding van de waarborgregeling van de overheid.
  • De vakbonden hebben gevraagd om ook ruimte te creëren voor particulieren met afbetalingsmoeilijkheden ten gevolge van een daling van hun inkomen. De banken onderzoeken dit en gaan vermoedelijk een vergelijkbare werkwijze afspreken zoals ten tijde van de sluiting van Ford Genk, waarbij er ook uitstel van betaling werd gegeven aan de getroffen werknemers.

Febelfin heeft een digitaal loket geopend voor vragen: corona@febelfin.be.

Lees ook

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Vandaag is het in veel sociale ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen.

Corona: update economische steunmaatregelen (13 maart)

Corona: update economische steunmaatregelen (13 maart)

De Vlaamse regering neemt bijkomende maatregelen om de ondernemingen die getroffen worden door de coronacrisis te ondersteunen.

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Op 22 december sloten de sociale partners en de Vlaamse regering een kerstakkoord over de koopkrachtverhoging in de social-profitsectoren. Er komt een structurele loonsve…