Corona: update economische steunmaatregelen (13 maart)

Corona: update economische steunmaatregelen (13 maart)

De Vlaamse regering neemt bijkomende maatregelen om de ondernemingen die getroffen worden door de coronacrisis te ondersteunen.

Verso zat vandaag, 13 maart, samen met leden van de Vlaamse regering voor spoedoverleg met de economische actoren over de maatregelen voor de Covid19-epidemie.

Overleg zorgsectoren

Minister van Werk Hilde Crevits zal samen met minister van Welzijn Wouter Beke op vraag van Verso op korte termijn een intersectoraal overleg organiseren met de zorgsectoren om de impact van de stijgende kosten die onze sociale ondernemingen ervaren te evalueren en de nodige uniforme afspraken te maken.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

De Vlaamse regering zal soepel omspringen met alle resultaatsverbintenissen en afspraken in beheersovereenkomsten, subsidie-overeenkomsten, investeringsovereenkomsten, et cetera. Indien (sociale) ondernemingen hun verbintenissen met de overheid niet halen vanwege de coronacrisis, zal de Vlaamse overheid zich begripsvol tonen. Iedere vakminister zal hiertoe de nodige initiatieven nemen.

Ook VLAIO, het agentschap voor ondernemen en innoveren neemt extra maatregelen door onderhandelingen over betalingstermijnen voor bepaalde subsidies mogelijk te maken.

Hinderpremie

Ondernemingen en zelfstandigen die hun zaak volledig moeten sluiten op bevel van de overheid kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro krijgen. Vlaio zet de komende dagen hiervoor een digitaal loket op poten. De premie zal dan ook snel kunnen uitbetaald worden. De premie is ruim van toepassing op iedereen die een horecafaciliteit of winkel moet sluiten, dus ook boerderijwinkels of cafetaria in culturele sectoren komen in aanmerking. De premie kan bovendien gecombineerd worden met blijvende afhaaldienstverlening.

Na 21 dagen worden de maatregelen gerevalueerd. Als de maatregelen van kracht blijven, komt er een vergoeding van 160 euro per dag bij. Voor ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten, bedraagt de premie 2.000 euro en geldt na 21 dagen ook de dagvergoeding van 160 euro.

Toerismesector

Minister van Toerisme Zuhal Demir heeft 5 miljoen euro vrijgemaakt voor initiatieven die geen gebruik kunnen maken van andere economische ondersteuning zoals het jeugd- en sociaal toerisme. Toerisme Vlaanderen zal het huurgeld voor haar eigen eigendommen niet innen.

Bankensector

Minister van Werk Crevits werkt momenteel aan een overleg met de bankensector met de bedoeling om afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen. Bankenfederatie Febelfin roept de ondernemingen, ook sociale ondernemingen, op om tijdig contact op te nemen met hun bank bij betalingsproblemen en niet te wachten tot het te laat is.

De Vlaamse regering trekt bovendien 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen. Ondernemingen en zelfstandigen kunnen zo een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

Meer informatie

Voor ondernemers die werken met bederfelijke producten of seizoenswaren of in de reis-, cultuur- of evenementensector wordt een mogelijke schaderegeling nog onderzocht.

Volgende dinsdag is er een volgend overleg met de sociaal-economische partners gepland.

Meer informatie op de website van VLAIO.

Lees ook

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Vandaag is het in veel sociale ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen.

Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Op 17 maart zaten Verso en de andere sociale partners voor de tweede keer samen met de Vlaamse regering om de maatregelen voor ondernemingen tijdens de coronacrisis te be…