Corona-virus: welke impact voor de ondernemingen?

Corona-virus: welke impact voor de ondernemingen?

Op een bijzondere taskforce rond de economische impact van het Coronavirus riep minister-president Jan Jambon de werkgevers op om vooral rustig te blijven, ook over de eventuele economische impact van de epidemie.

Op de vergadering met sociale partners van 3 maart bracht minister van Werk Crevits de maatregelen in kaart waar ondernemingen die impact ondervinden van de gezondheidscrisis gebruik van kunnen maken.

Verso-directeur Ingrid Lieten benadrukte dat Vlaamse bedrijven die hinder ondervinden omwille van een tijdelijke sluiting van hun handelspartner in Azië een beroep kunnen doen op lokale maatwerkbedrijven, die vaak nog wel extra capaciteit hebben om last-minute productieproblemen op te vangen.

Steunmaatregelen

Ondernemingen die een omzetverlies lijden door het Coronavirus kunnen nu al rekenen op de bestaande federale en Vlaamse steunmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen. In individuele gevallen kunnen zij ook een betaalplan voor werkgeversbijdragen, btw of bedrijfsvoorheffing krijgen.

Daarnaast beschikken de verschillende beleidsniveaus nog over bijkomende instrumenten die bij een escalatie van de crisis ingezet kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een versoepeling van de sociale-zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen of een soepele verlenging van VLAIO-subsidietrajecten.

Minister Demir kondigde aan dat ze promotiebudgetten voor Aziatische toeristen zal verschuiven naar de buurlanden.

Impact op social-profitdienstverleners

De huidige fase 2 van de epidemie heeft vooral impact op de maatwerkbedrijven en dan vooral zij die samenwerken met Aziatische partners. Maar tegelijkertijd ondersteunt Verso ook de oproep van Groep Maatwerk aan de bedrijven die geen beroep kunnen doen op hun Aziatische partner, om de optie van een maatwerkbedrijf uit de buurt als alternatief te onderzoeken. 

Indien we in Vlaanderen naar fase 3 gaan, zal de epidemie uiteraard een grote impact hebben op de zorgverstrekkers, maar ook op de kinderopvang, thuiszorgdiensten, dienstenchequebedrijven en andere dienstverleners.  Daarnaast valt te vrezen voor een tekort aan werkkrachten, indien medewerkers ziek worden of preventief niet komen werken. Verso roept op om in ieder geval voldoende aandacht te besteden aan de communicatie met de medewerkers, onder andere via de geëigende overlegorganen.

De FOD Werkgelegenheid gaat in op arbeidsrechterlijke vragen en preventieve maatregelen op haar website.

De taskforce rond de economische impact komt opnieuw samen op 17 maart om eventuele bijkomende maatregelen te bespreken.

Minister Wouter Beke voorziet op 4 maart nog een overleg met de vertegenwoordigers van de zorg- en welzijnssectoren om specifieke maatregelen daar te bespreken.

Blijf op de hoogte

Vlaanderen voorziet informatie voor ondernemingen via drie kanalen: Vlaio (0800/20.555), Flanders Investment and Trade (02/504.87.11) en Toerisme Vlaanderen (02/504.03.00).

Probeer eens een maatwerkbedrijf!

Kan je samenwerking met een buitenlandse partner door het Corona-virus niet plaatsvinden? Een maatwerkbedrijf bij jou in de buurt kan misschien hulp bieden. In Vlaanderen alleen al hebben zij 40.000 helpende handen ter beschikking. Zij zijn actief in zeer diverse sectoren, zoals verpakking van food en non-food, assemblage, elektronica, metaal- en houtbewerking, textiel of farma.

Zij kunnen kort op de bal spelen en bieden een flexibel antwoord op jouw noden. Hier vind je alle maatwerkbedrijven. Met een specifieke opdracht of vraag kun je ook steeds terecht op info@groepmaatwerk.be. Zij dispatchen uw vraag naar de maatwerkbedrijven in Vlaanderen.

Lees ook

Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Op 17 maart zaten Verso en de andere sociale partners voor de tweede keer samen met de Vlaamse regering om de maatregelen voor ondernemingen tijdens de coronacrisis te be…

Corona: update economische steunmaatregelen (13 maart)

Corona: update economische steunmaatregelen (13 maart)

De Vlaamse regering neemt bijkomende maatregelen om de ondernemingen die getroffen worden door de coronacrisis te ondersteunen.

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…