De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Webinar ‘Werk & gezin in en na coronatijden: hoe werknemers ondersteunen en motiveren?’

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en het Center for Sustainable Entrepreneurship hebben in co-creatie een trainingsprogramma ontwikkeld specifiek gericht op HR-verantwoordelijken en leidinggevenden. Het doel van het trainingsprogramma is drieledig:
  1. Creëren van bewustzijn rond de uitdagingen van de Sandwichgeneratie
  2. Genereren van inzichten in de samenhang met uitkomsten voor werknemers en voor de organisatie
  3. Stimuleren van gezinsondersteunend leiderschap
Dit trainingsprogramma bestaat uit:
  1. De online webinar “hoe kan u ervaren werknemers tijdens en na de coronacrisis ondersteunen en motiveren in de combinatie werk en gezin?”
  2. Een seminarie in het najaar van 2020.

Door wie: Odisee
Voor wie: HR-verantwoordelijken en leidinggevenden
Locatie: Webinar
Prijs: € 0
Website:  https://odicense.be/nl/socio-economische-duurzaamheid/webinar-coronacrisis

Deel met anderen