Bootcamp 'Inclusieve werkvloer'

Bootcamp 'Inclusieve werkvloer'

Opgelet, ligt de hoofdzetel van je onderneming in het Antwerpse? Bekijk dan even of je kan aansluiten bij de bootcampreeks die start op 25 februari 2022. Die reeks zal namelijk mee gegeven worden door Atlas - Integratie en Inburgering. Lukt dit niet, dan ben je ook meer dan welkom voor deze reeks.

In dit bootcamp leer je meer over hoe inclusie verbonden is met welzijn en sfeer op de werkvloer. Bovenal reiken we je tools aan waarmee je dat welzijn kan faciliteren en ondersteunen.

Waarom is het belangrijk voor je organisatie om hiermee aan de slag te gaan? De sfeer op de werkvloer en het welzijn van je personeel hebben impact op veel zaken. Van teamwerk tot effectiviteit, van retentie tot doorstroom, ….

Dit bootcamp leert je de nodige concepten kennen die je in dat hele proces steun en inzicht geven. Zo leer je meer over redelijke aanpassingen die het mogelijk maken het talent van medewerkers goed te benutten. Hoe conflicten op de werkvloer kunnen voorkomen worden of hoe ze de nodige context te geven om er beter mee aan de slag te gaan.

We nemen je mee in het kruispuntdenken en brengen onzichtbare drempels in beeld. We maken een analyse en bekijken welke redelijke aanpassingen kunnen opgenomen worden in je bedrijf. We kijken samen naar mogelijke tools die ingezet kunnen worden rond communicatie, handelingskader, mentorschap, …

Aan het einde van dit traject ben je volledig klaar om inclusie op je werkvloer te doen werken.

Wanneer?

Dit bootcamp wordt gegeven door medewerkers van LEVL en Agentschap Integratie en Inburgering  , en bestaat uit 4 sessies. Alle sessies vinden online plaats, van 9h tot 12h. 

  • 9/2/2022 
  • 9/03/2022 
  • 30/03/2022 
  • 4/05/2022 

Een bootcamp? Wat?

Een bootcamp is een intensief en vooral interactief traject op het gebied van houding, vaardigheden en kennis. Een bootcamp daagt je uit werk te maken van een specifieke uitdaging of actueel thema binnen de eigen organisatie. Dit doe je niet alleen, maar samen met collega’s uit andere (sociale) ondernemingen uit verschillende sectoren. Zo leer je niet alleen van de expert die de bootcamp begeleidt, maar zeker ook van elkaar in een open en vertrouwelijke sfeer

Extra!

Een bootcamp is niet alleen leren, maar ook doen. Onder begeleiding van onze experts maak je een plan van aanpak op om de eerste stappen te zetten naar de verandering die je wenst. Onze experts ondersteunen je ook bij de uitvoering van dat plan (2 individuele coaching sessies). We werken hierbij graag op maat van jouw organisatie. Daarom houden onze experts vóór de start van de bootcamp een intakegesprek met jou, zodat zij precies weten wat je bezighoudt binnen het thema en jij precies weet wat je van hen kan verwachten.

Voor wie?

Voor organisatie- en HR-verantwoordelijken van ondernemingen uit de social profit en de profitsector.

Onderwijsinstellingen en openbare besturen, met uitzondering van autonome gemeentebedrijven, mogen zich helaas niet inschrijven voor onze bootcamps. Openbare besturen verwijzen we graag door naar het aanbod van Diverscity. Twijfel je of jouw organisatie binnen de door ESF toegelaten doelgroep valt? Neem met ons contact op en we zoeken het voor je uit.

Jouw bijdrage

Ons aanbod is gratis, maar vraagt wel jouw engagement:

  • Je neemt deel aan de vier sessies.
  • Je maakt tijd voor een intakegesprek en voor het invullen van onze checklist diversiteit.
  • Tussen de sessies door maak je tijd om aan de slag te gaan met korte opdrachten binnen jouw organisatie.
  • Je maakt ruimte tijdens het traject voor twee coachingsessies op maat en voor het opmaken van een plan van aanpak, beiden onder begeleiding van onze experten.
  • Je neemt tijd om feedback te formuleren zodat wij onze dienstverlening permanent kunnen optimaliseren en de impact ervan kunnen meten.

Over de groepssamenstelling

We willen de bootcamp zo interactief mogelijk maken. Daarom houden we de groepen bewust klein. Er nemen minimum 8 en maximum 10 organisaties deel. Per organisatie kom je idealiter met twee personen. Op die manier kan je meer draagvlak creëren. Is dit moeilijk, dan ben je zeker ook alleen welkom.

Combinatielogo_esf_HOI

Aanmelden

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Eerste deelnemer binnen organisatie. Gratis
Tweede deelnemer binnen organisatie. Gratis

Per organisatie kom je idealiter met twee personen.

Deel met anderen