Coachen door het stellen van de juiste vragen

Coachen door het stellen van de juiste vragen

Goede vragen leiden tot een gestructureerd gesprek. Effectief coachen is de juiste vragen stellen én ook (durven) doorvragen. Door het stellen van de ‘juiste vragen’ probeer je te achterhalen wat de persoon eigenlijk bedoelt. Bij vaagheden of subjectieve uitspraken maak je zo de informatie concreter. Deze taalpatronen omvatten vaak waardevolle informatie. Door vragen te blijven stellen, zet je de medewerker aan tot reflectie en kunnen gedachten, overtuigingen en patronen duidelijk worden.

Tijdens deze opleiding gaat Anker dieper in op de basishouding tijdens een coaching gesprek, op actief luisteren en samenvatten en op de techniek van het ‘chunken’.

Door wie: Anker
Voor wie: Leidinggevenden
Locatie: Anker, Muizendries 35, 9070 Destelbergen
Prijs: € 195
Website:  Coachen door het stellen van de juiste vragen | Anker (ankerconsult.be)

Deel met anderen