Zoekveld

Vzw-wetgeving: what’s new?

donderdag, 26 april, 2018

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen staat in de steigers en zal normaliter nog dit jaar door het parlement worden goedgekeurd. De vzw’s en stichtingen krijgen daarin een eigen plaats. Dat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de vzw’s.

Zorgnet-Icuro organiseert hierover een intersectorale studievoormiddag. Niemand minder dan minister Koen Geens, die het initiatief nam voor deze hervorming, zal op deze studiedag persoonlijk de belangrijkste wijzigingen aan de vzw-wet duiden en in context plaatsen. Daarna zullen vier advocatenkantoren, die meewerkten aan de totstandkoming van de nieuwe wet, de belangrijkste topics toelichten in parallelle workshops.

Meer informatie