Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Arbeidsplaatsen

Arbeidsplaatsen

Op deze pagina’s verzamelen we cijfers over de Vlaamse social profit vanuit verschillende bronnen. Om gemakkelijk zelf aan de slag te kunnen met deze cijfers, kunt u ze ook downloaden als een excelbestand. Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in februari 2018.

Sector

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld: op 30 juni 2016 ligt het aantal loontrekkende arbeidsplaatsen in de menselijke gezondheidszorg 17,2% hoger dan in 2007, terwijl het aantal arbeidsplaatsen op de Vlaamse arbeidsmarkt in dezelfde periode slechts met 6,2% toenam.

PDF
Excel
Methodologie

Sector en regio

Hoe tabellen/figuren lezen?

De aanwezigheidsindex (AI) zet de verhoudingen binnen een deelgebied in relatie tot een gelijkaardige verhouding binnen het gebied waarmee wordt vergeleken. Ze duidt per regio aan in hoeverre de werkgelegenheid in een bepaalde sector er sterk of minder sterk aanwezig is in vergelijking met de gemiddeld aanwezigheid in Vlaanderen. Daartoe wordt de verhouding tussen enerzijds het aantal  arbeidsplaatsen in sector X in een bepaalde regio en anderzijds het totaal aantal personen op arbeidsleeftijd (18-64 jaar) in die regio vergeleken met dezelfde verhouding voor sector X in het Vlaams Gewest. Een aanwezigheidsindex groter dan 1  wijst op een sterkere aanwezigheid van een sector in een bepaalde regio/provincie ten opzichte van het Vlaams Gewest.

Bijvoorbeeld:

  • Verdeling arbeidsplaatsen in bv. de gezondheidszorg: in 2015 situeert 11,2% van alle loontrekkende arbeidsplaatsen uit de gezondheidszorg in Vlaanderen zich in arrondissement Leuven.
  • Aanwezigheidsindex in bv. de gezondheidszorg: in 2015 telt arrondissement Leuven 43% meer loontrekkende arbeidsplaatsen in de gezondheidszorg in verhouding tot haar bevolking op arbeidsleeftijd, in vergelijking met de gemiddelde verdeling in Vlaanderen.

PDF
Excel
Methodologie

Subsector

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: de ziekenhuizen zijn 31 december 2015 goed voor 27,3% van de totale werkgelegenheid binnen de social profit.

PDF
Excel
Methodologie

Zelfstandigen

Hoe tabellen/figuren lezen?

Arbeidsplaatsen voor zelfstandigen zijn de jobs uitgeoefend door een zelfstandige, in hoofdberoep, bijberoep of na pensioen. Een arbeidsplaats voor een helper is een werkende die een zelfstandige bijstaat in diens activiteit, maar zonder dat er een ondergeschikt verband bestaat. De RSVZ telt de verzekeringsplichtigen met het sociaal statuut zelfstandige of helper. Woonplaats en werkplaats worden hierbij beschouwd samen te vallen. De RSVZ-statistiek is beschikbaar op 31 december van elk jaar. Het Steunpunt WSE harmoniseert de gegevens van 31 december naar jaargemiddelden en voert een correctie door voor zelfstandigen en helpers na pensioen.

Bijvoorbeeld: de gezondheidszorg telt in 2015 ongeveer 29.455 arbeidsplaatsen voor zelfstandigen en helpers.

PDF
Excel
Methodologie

Dynamiek

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: in de menselijke gezondheidszorg werden voor elke honderd jobs er jaarlijks (30 juni 2014- 30 juni 2015) 2,9 nieuwe gecreëerd en gingen er 1 bestaande verloren, terwijl er gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt per 100 jobs 7,2 nieuwe werden gecreëerd en er 6,5 verloren gingen.

PDF
Excel
Methodologie