Zoekveld

Sociaal schaduwwerk

vrijdag, 8 november, 2019
De Master Sociaal Werk UAntwerpen, Odisee hogeschool, Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, Sociaal.Net en Politeia nodigen u van harte uit op de studiedag Sociaal Schaduwwerk.
 
Sociaal schaduwwerk gaat over informele spelers in het welzijnslandschap zoals bijvoorbeeld burgerinitiatieven, zelforganisaties, sociaal-sportieve praktijken of religieuze organisaties.  Hun speelruimte neemt toe in een context van besparingen en vermarkting, van bureaucratisering en vermaatschappelijking.
 
Toch onderschatten de formele spelers en de overheid nog vaak de waarde van zo’n organisaties. Ze spelen kort op de bal, ze zijn laagdrempelig, ze munten uit in het werken in nabijheid en bereiken ook mensen die moeilijk toegang hebben tot formele spelers. Ze zijn daarom belangrijke actoren om onderbescherming tegen te gaan. Vaak gebeurt dat met veel vrijwillige krachten, maar niet zomaar gestuurd door vrijwillige keuzes.
 
Deze studiedag brengt een aantal van deze informele spelers naar voren en heeft daarbij aandacht voor de manier waarop ze zich verhouden tot de formele spelers en tot de Belgische overheden. Het duiden van informele sociaalwerkpraktijken en de rol die zij (kunnen) spelen, vraagt ook om een situering van de maatschappelijke en beleidscontext waarin deze praktijken zich bevinden, en de beleidsuitdagingen die daarmee gepaard gaan.