Zoekveld

Een nieuw wettelijk kader voor verenigingen

vrijdag, 4 oktober, 2019
Velen onder jullie hebben wellicht gehoord van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Voor bestaande verenigingen zal het pas van kracht zijn vanaf 1 januari 2020. Dit leidt tot een reeks wijzigingen in de activiteiten van de vereniging: de definitie van de vereniging, de toegestane activiteiten, de samenstelling van de organen, het minimumaantal oprichters, het mandaat en de aansprakelijkheid van de bestuurders.
 
In het algemeen rijst ook de vraag welke fiscaliteit in de toekomst van toepassing is op organisaties zonder winstoogmerk.
 
Om de hervorming voor te stellen en, te verduidelijken en praktische antwoorden te geven, organiseren Unisoc en BRUXEO op 4 oktober een gratis informatiesessie voor bestuurders, administrateurs en managers van Brusselse en Waalse verenigingen.