Zoekveld

Zorg voor Instroom van kansengroepen

donderdag, 28 maart, 2019

Als HR-dienst van een zorgwerkgever moet je vaak op zoek naar personeel van alle slag: administratieve profielen, zorgprofielen, logistieke helpers… Geen evidente zaak…

Het Traject ‘Zorg voor Instroom van kansengroepen’ versterkt de instroommogelijkheden van kansengroepen in de zorg. Als West-Vlaamse zorgwerkgever levert jouw deelname cruciale input om betere en/of extra instroominstrumenten naar de zorg op te zetten. Bovendien bieden de sessies de mogelijkheid om je HR-praktijk instrumenten én je netwerk van toeleiders/arbeidsbemiddelaars te versterken om mensen uit een specifieke kansengroep duurzaam te werk te stellen.

Jouw aanwezigheid stelt de organisatoren in staat om de gesprekstafels representatief voor de hele zorgsector op te zetten in de hoop om boeiende kritisch-constructieve gesprekken te voeren over de huidige toeleidingsprojecten, verbeterpunten en ontbrekende schakels in de toeleiding van de doelgroep naar de zorgsector.

De sessie ‘Personen met een arbeidsbeperking’ op 28 maart biedt je een plenaire informatieve kijk op de beleidsmaatregelen waar u als werkgever mee aan de slag kan op uw werkvloer. Daarna wordt u ingedeeld bij 3 gesprekstafels, geleid door  toeleiders die erg vertrouwd zijn met de doelgroep. Zij maken hun goede voorbeelden bespreekbaar en gaan met jou in gesprek om hun instrument kritisch te toetsen:

 • Hoe kunnen we bepaalde instroomdrempels aanpakken?
 • Hoe kunnen we bepaalde instroomfaciliterende succesfactoren versterken?
 • Hoe kunnen toeleiders de zorgwerkgevers beter bereiken, informeren en sensibiliseren omtrent instroom van deze doelgroep?

Programma

9u30     Personen met een arbeidsbeperking op de zorgwerkvloer – een staalkaart aan beleidsmogelijkheden – Michèle Lonneville van VDAB ; Koen Vandamme  en Bart Coopman van GTB

 

10u30  3 Rondes met gesprekstafels

 • De beroepsverkennende stage – Jasmien Vandevoorde van GTB
 • Deepdive in de publieksbevraging GTB: welke inzichten bieden zorgwerkgevers in de knelpunten om met mensen met een beperking aan de slag te gaan? – Bart Coopman van GTB
 • Begeleiding door een GOB (Gespecialiseerde Opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) - Lies Eecloo van Werkperspectief / De Groene Kans
 • Duoday – Brenda Cordy van GTB
 • De werkgeversbenadering van een GOB ((Gespecialiseerde Opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) – Sofie Descamps van Emino
 • Enclavewerking in een zorgcontext - Tim Vannieuwenhuyse van 4werk
 • Stages en doorstroom vanuit BUSO – Céline Vlietinck van De Passer
 • Tewerkstellingskansen voor doorstroomprofielen vanuit maatwerkbedrijven en Lokale Diensteneconomie in de zorgsector – Marleen Logghe van Twinsight
 • Het vernieuwende concept van Individual Placement & Support – Koenraad Sibbens van GTB

 

12u15   Netwerkmoment met broodjeslunch

 

Inschrijven kan hier!