Zoekveld

De social profit macro-economisch gedocumenteerd

De social profit macro-economisch gedocumenteerd

Op deze pagina’s worden een reeks actuele cijfers opgenomen die de macro-economische betekenis van de social profit verduidelijken, zowel op Belgisch als op Vlaams niveau. Deze cijfers worden geput uit enerzijds de jaarlijkse nationale en regionale rekeningen en anderzijds de vijfjaarlijkse input-outputtabellen, zowel nationaal als regionaal (zie luik ‘macro-economische foto’).

Om gemakkelijk zelf aan de slag te kunnen met deze cijfers, kunt u de tabellen downloaden als een excelbestand. De grafieken zijn bovendien te downloaden als pdf. Voor duiding bij de gehanteerde begrippen klikt u op de knop ‘Methodologie’.

Net zoals alle andere bedrijfstakken levert de social profit zijn bijdrage aan de economische bedrijvigheid. Zijn verwevenheid in het geheel van de economie wordt zichtbaar in de stromen heen en weer ten aanzien van andere bedrijfstakken.

In de wisselwerking van de macro-economische grootheden zoals onder meer output en intermediair verbruik (die ook verder in de tabellen worden belicht) staat de toegevoegde waarde centraal. De toegevoegde waarde biedt een maatstaf voor de intrinsieke bijdrage van een bedrijfstak of groep van bedrijfstakken tot de economische ontwikkeling van een land of regio.

Social profit: economische groeimotor bij uitstek!

Zowel in Vlaanderen als in België ligt de groei van de toegevoegde waarde die wordt gerealiseerd in de social profit ver boven het gemiddelde van de economie, zowel in Vlaanderen als in België. In Vlaanderen neemt de toegevoegde waarde in de social profit tussen 2003 en 2016 toe met 74% (Vlaamse economie: +54%). In België bedraagt de gelijkaardige evolutie tussen 2000 en 2016 95% (Belgische economie: +65%). Wat Vlaanderen betreft, komt dit overeen met een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 4,4% voor de social profit ten aanzien van 3,4% voor het geheel van de economie.

In 2016 realiseert de social profit in Vlaanderen een toegevoegde waarde van 17,6 miljard euro, wat overeen komt met 7,87% van de totaliteit van de toegevoegde waarde in de Vlaamse economie. Voor België liggen identieke grootheden op een absolute waarde van 31 miljard euro toegevoegde waarde, of een relatieve betekenis van 8,15%. In de door de Nationale Bank gehanteerde groepering van bedrijfstakken, gerangschikt in orde van grootte op dit vlak, positioneert de social profit zich pal in het midden.
De arbeidsintensiviteit van de social profit weerspiegelt zich in de samenstelling van de toegevoegde waarde. In 2016 wordt om en bij driekwart van de toegevoegde waarde van de social profit (Vlaanderen 76,6%; België 77,1%) gevormd uit de beloning van werknemers. Het aandeel van de winst die ondernemingen genereren, inclusief zelfstandigen, (netto-exploitatieresultaat en gemengd inkomen) in de toegevoegde waarde bedraagt nagenoeg een vijfde (Vlaanderen 19,8% (2010), België 19,5% (2016)).

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg