Zoekveld

Speed-dating Acceleratie-event Goed Bestuur

Speed-dating Acceleratie-event Goed Bestuur

Dit zijn de verschillende experten die aanwezig zullen zijn op het Acceleratie-event Goed Bestuur van Verso en haar leden. 

Acerta Consult

Jan Verbanck is senior coach en consultant van Acerta Consult. Hij is sinds 1988 actief in de social profit rond het thema 'goed bestuur'. Hij begeleidt raden van bestuur bij het evalueren en optimaliseren van hun werking. Hij doet dit op diverse domeinen: het mandaat van de raad van bestuur, de betrokkenheid bij  de organisatie en de afstemming met het operationeel management, de (her)samenstelling van de raad van bestuur in functie van de nodige competentiemix, de ontwikkeling van een code goed bestuur en een huishoudelijk reglement voor bestuurders, de zoektocht naar en de integratie van nieuwe bestuurders, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de raad van bestuur. 

Binario

Binario zijn Katleen Van Waeyenberge en Koenraad Van Hee, twee ervaren consultants met een hart voor mens en maatschappij.  Met hun niet-alledaagse benadering bereiden ze socialprofitondernemingen voor op nieuwe strategische uitdagingen. Ze doorlopen een traject met directie en bestuurders in een niet-alledaagse setting waar op korte termijn verschillende denkpisten worden verkend. Hun doel is om te leren uitdagingen zien vanuit verschillende perspectieven. Door deze aanpak laat je eventuele beperkingen of vertragende processen die normaal in de weg staan achterwege. Het resultaat? Creatieve nieuwe ideeën die anders niet ontstaan én een plan van aanpak om resultaat te boeken in het daadwerkelijk oplossen van je case.

Cera, Dienstverlening coöperatief ondernemen

De coöperatie Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Via vorming en adviesverlening begeleidt Cera Coopburo zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. Goed bestuur draagt ertoe bij dat de coöperatie haar doelen kan realiseren en blijft bestaan voor de lange termijn. Een transparant en betrouwbaar beslissingsproces, waarbij verschillende organen en structuren hun rol spelen, is onontbeerlijk om het vertrouwen en de betrokkenheid van de leden te bekomen. Trees Vandenbulcke is adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera. 

Curia

Curia is een gevestigd advocatenkantoor dat een volledige dienstverlening aanbiedt. Zij werken zowel voor multinationals en kmo’s als verenigingen, stichtingen en overheden. Sarah Verschaeve is  experte non-profitrecht en vennoot van Curia. Sarah heeft een bijzondere expertise opgebouwd in transactioneel werk, waaronder fusies & splitsingen tussen non-profitentiteiten. Ook procesbegeleidingen van verenigingen en stichtingen (o.a. in het kader van change-processen, governance-trajecten en netwerkvorming), al dan niet samen met andere experten, behoren tot haar courante praktijk. Yvette Verleisdonk (vennoot Curia) begeleidt maatschappelijke projecten en sociale ondernemingen, zowel juridisch als op het gebied van governance. Zij heeft een bijzondere interesse en passie voor social impact bonds en andere vormen van impact investment. 

Febecoop

Febecoop begeleidt welzijnsorganisaties, sociale economie-ondernemingen en waardengedreven coöperaties om er voor te zorgen dat de juiste beslissingen door de juiste mensen in de juiste structuren op het juiste moment en volgens de juiste processen genomen worden. Dit alles in één-op-één-begeleidingen. Febecoop publiceerde ook de handleiding ‘Deugdelijk Bestuur voor Coöperaties’ en stond binnen het ESF-project ‘Transitie naar Maatwerk’ (in samenwerking met Deloitte) in voor het uitwerken en toepassen van een interactieve module ‘corporate governance’. Peter Bosmans begeleidt u namens Febecoop langs het pad van deugdelijk bestuur.

Hefboom

Hefboom ondersteunt socialprofitorganisaties met een aanbod aan financiering, dienstverlening, audit en advies. Goed bestuur is een ideale kapstok om de organisatie aan op te hangen, hoe klein of hoe groot ze ook is. Hefboom biedt begeleiding bij bestuursvorming, bij de opmaak van de nodige documenten, bij zelfevaluatie, bij het strategisch beslissingsproces, enzovoort. Grieke Forceville en Rudi Ceunen helpen u beslissen met juiste inzichten. Op basis van actuele gegevens en volgens vlotte processen. Sociaal ondernemerschap dus. In een steeds sneller veranderende omgeving.

Impact advocaten

Impact advocaten is het eerste Belgische nichekantoor exclusief voor vzw’s en sociale ondernemingen. Al meer dan 20 jaar begeleiden ze cliënten in alle vormen van samenwerking en verandering: van ad-hocprojecten, over reorganisaties en fusies, tot (organisatie)netwerken en hybride structuren.  De “impacti” zijn met 7 en ondersteunen hun opdrachtgevers niet alleen juridisch, maar ook strategisch en procesmatig. Ze worden ook geregeld uitgenodigd op strategische denkdagen rond goed bestuur, om interactief aan verbeteringen te werken met bestuurders en directies via op maat ontwikkelde participatieve instrumenten. Kennisontwikkeling en -deling zit in hun DNA: ze geven wekelijks opleidingen en hun modellenboek WVV voor VZW is ondertussen al aan zijn derde druk. Coralie Mattelaer en Marleen Denef zijn uw impact adviseurs van dienst.

Moore

Moore is een accounting- en consultingbedrijf dat kiest voor kwaliteit en ervaring, gecombineerd met een klantgerichte en persoonlijke aanpak. Vanuit de passie voor ondernemerschap ondersteunt de socialprofitgroep klanten bij alle aspecten van sociaal maatschappelijk ondernemen. De socialprofitgroep is een enthousiast team dat het werkveld van zorg- en welzijnsinstellingen, rusthuizen, sociale en beschutte werkplaatsen en de onderwijssector heel goed kent. Niet uit theorie, maar uit praktijkervaring kan het team vanuit een objectieve, onafhankelijke kijk organisaties actief ondersteunen op weg in hun ontwikkeling. Emiel De Smedt begeleidt namens Moore socialprofitondernemingen bij het opzetten van de juiste governancestructuren.

riverrun

riverrun staat overheden, ondernemingen en organisaties bij die sociale, culturele of ecologische meerwaarde willen creëren op het kruispunt van strategie, organisatie en finance. Het vertaalt de verandering die de organisatie in haar omgeving wil teweegbrengen en de invloed die ze daarbij zelf ondervindt in een businessmodel op maat. Goed bestuur draagt daarin essentieel zorg voor de interactie tussen de drie i's: informatie, incentives, en instituties. Gerrit Verlodt staat ter beschikking op het acceleratie-event.

Lumineus consulting en Signport

Tine Debaillie (Lumineus consulting) is co-auteur van het boek Leiden of lijden: tien facetten van goed bestuur in organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Een praktijkgericht handboek. Ze begeleidt organisaties en raden van bestuur in de ruime social profit bij veranderingsprocessen. Thema’s die hierin naar boven komen: uitklaren van de rol van de raad van bestuur, samenwerking bestuur-medewerkers versterken, strategie bepalen, samenwerking bij fusie begeleiden, etc.

Katrien Seynaeve (Signport) ontwikkelde een evaluatie-instrument voor goed bestuur in sociale-economiebedrijven (samen met Curia, Hefboom en Cera). Ze begeleidt raden van bestuur in dit evaluatieproces en ondersteunt hen in het aanpakken van concrete thema’s zoals missie en waarden, stakeholder management, bestuurderscompetenties en samenstelling raad van bestuur.

Toolbox

ToolBox brengt sociale organisaties in contact met vrijwilligers die expert zijn in hun vakgebied. De vrijwillige governance-experten van ToolBox begeleiden verenigingen in de aanpak of verbetering van hun bestuurlijke werking. Zij begeleiden directie en raad bij het scherpstellen van missie en visie, diagnosticeren de samenstelling en de werking van de raad van bestuur of fungeren als klankbord van de voorzitter of directeur. Indien gewenst spreekt ToolBox haar brede netwerk van vrijwilligers aan om geschikte externe bestuurders te zoeken. Voor Toolbox zal Joëlle Bragard deelnemen aan het event.

Schrijf u hier in.

VersoDirect

Wilt u graag een gratis abonnement op ons tijdschrift, schrijf dan hier in:

Stel je vraag aan Verso

Helpdesk button_0.png

thumbnail zorg.jpg