Zoekveld

Goesting in kwaliteitsindicatoren

vrijdag, 8 december, 2017

Wanneer je een product of dienst aankoopt, vind je kwaliteit waarschijnlijk belangrijk. Je eigen oordeel over wat kwaliteitsvol is, houdt al een aantal veronderstellingen en verwachtingen in. Wat je ziet, ervaart en soms ook voelt, het zijn allemaal indicaties over die kwaliteit. In een welzijnsorganisatie is dit niet anders. Zowel de mensen die beroep doen op jullie ondersteuning/begeleiding, de overheid als jullie zelf willen de kwaliteit van de dienstverlening kunnen bepalen.

Eén van de manieren om na te gaan of de ondersteuning of begeleiding goed verloopt, is via kwaliteitsindicatoren. Maar wat zijn kwaliteitsindicatoren precies? Welke meerwaarde kunnen ze bieden in een ondersteunings/begeleidingscontext? Hoe formuleer je een ‘goede’ indicator? Welke plaats heeft deze in het geheel van de werking van je organisatie? Hoe zet je kwaliteitsindicatoren in als verantwoording naar (potentiële) gebruikers, overheid en naar de eigen raad van bestuur? Het Vlaams Welzijnsverbond stelt deze vragen centraal op een studiedag over kwaliteitsmeting op 9 december.

Doelgroep

Deze studiedag richt zich niet alleen tot verantwoordelijken voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid. Ook leidinggevenden, verantwoordelijken, coördinatoren, projectleiders, … zijn van harte welkom op deze dag.

Waar en wanneer

Vrijdag 8 december 2017, in het Theologisch Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149 te Wilrijk

Prijs

50 euro (inclusief lunch), niet-leden betalen 100 euro. U betaalt na ontvangst van een factuur.

Inschrijving

U kan hier inschrijven t.e.m. 24 november 2017. Het aantal plaatsen is beperkt.