Zoekveld

Word jij onze nieuwe directeur?

Verso.png

Functiebeschrijving

Als directeur ben je het gezicht en de stem van de organisatie. Je neemt actief deel aan het sociaal overleg, behartigt de belangen van de sociaal ondernemer en creëert mee een gunstig klimaat voor het sociaal ondernemerschap. Je gaat strategische partnerschappen aan en bent eindverantwoordelijke voor de interne werking.

Plaats in het organigram:

Je rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur.

Taakomschrijving:

Je verdedigt de belangen van de werkgevers in de socialprofitsectoren.

Je beslist strategisch over de dossiers van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en het intersectoraal overleg, in overleg met de RVB.

Op basis van cijfers, rapporten en beleidsontwikkelingen bereid je de RVB voor met het oog op strategische besluitvorming.

Je bereidt standpunten voor in interactie met de leden van Verso en waakt over gedragenheid.

Je neemt met nota’s, analyses en standpunten deel aan het maatschappelijk debat.

Je draagt, door het communiceren van content, bij tot het verspreiden en bekendmaken van de specificiteit en de meerwaarde van sociaal ondernemers.

Je onderhoudt actief een netwerk bij sociale partners, overheid, studiediensten van politieke partijen, academici, internationale experten, enz.

Je bent eindverantwoordelijke voor het personeelsbeleid en het financieel beleid van de organisatie.

Competenties:

Je hebt een universitair diploma (of gelijkwaardig door ervaring) en ervaring in belangenbehartiging en/of leiding geven in een complexe organisatie.

Je hebt kennis van en inzicht in een breed spectrum aan sociaal-economische thema’s.

Je hebt feeling voor en inzicht in politieke besluitvorming en sociaal overleg.

Je bent inhoudelijk consequent en strategisch sterk.

Je kan complexe en strategische materie toegankelijk maken en er bevattelijk over communiceren.

Je zoekt naar en werkt steeds vanuit datgene wat partijen bindt. Je staat voor coachend leiderschap. Je bent diplomatisch en overtuigend.

Je hebt ervaring met HR-management en/of financieel management.

 

Solliciteren voor deze uitdagende functie kan ter attentie van de voorzitter van Verso, Tim Vannieuwenhuyse: voorzitterverso@waak.be.

Uw sollicitatie dient uiterlijk op 14 januari 2019 toe te komen.

Ga naar het nieuwsoverzicht