Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Werkloosheid

Werkloosheid

Van alle beroepen die werkzoekenden kunnen en willen uitoefenen, zijn er 7,2% beroepen (31.773) met oriëntatie in de social profit. Begeleider kinderopvang (3.254), polyvalent medewerker (2.991) in zorginstellingen en opvoeder-begeleider (2.162) zijn de meest aangehaalde beroepsaspiraties van de werkzoekenden binnen de social profit.

Toch is de instroom vanuit de werkloosheid naar de social profit niet zeer hoog. Van alle werkzoekenden die in 2016 werk vonden, deed 1,6% dit in de ‘gezondheidszorg’, 4,6% in de ‘maatschappelijke dienstverlening’ en 0,8% in de sector ‘cultuur, ontspanning en sport’. 
Van de werkzoekenden die een job vonden in de social profit is het percentage kansengroepen vrij gemiddeld. Van alle werkzoekenden die in 2016 bijvoorbeeld werk vonden in de ‘maatschappelijke dienstverlening’ is 9,5% een vijftigplusser (10,2% gemiddeld) en 19,8% een persoon met een migratie-achtergrond (20,3% gemiddeld). Ook konden er heel wat personen met arbeidshandicap (13,4%) aan de slag (5,6% gemiddeld). Dit laatste is te verklaren door de aanwezigheid van de maatwerkbedrijven onder de ‘maatschappelijke dienstverlening’.

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in februari 2019.

Werkloosheid

Hoe tabellen/figuren lezen?

Van alle beroepen die werkzoekenden kunnen en willen uitoefenen in juni 2018, zijn er 9,4% beroepen met oriëntatie in de social profit.

PDF
Excel
Methodologie

Kans op werk

Werkloosheid is geen statisch gegeven. Maandelijks stromen  duizenden in en uit de werkloosheid. Hier worden de jaargemiddelden/semestriële gemiddelden (eerste zes maanden)  van de uitstroom uit de werkloosheid naar werk gegeven. De interactieve statistieken van het departement WSE laten toe om deze uitstroomgegevens naar sector en naar kenmerken van de werkzoekenden te ontsluiten.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

De uitstroom uit de werkloosheid naar werk in de sector ontspanning, cultuur en sport daalde tussen 2007 en 2017 met 46,7%

Van alle werkzoekenden die in 2017 werk vonden, deed 1,7% dit in de gezondheidszorg, 5,2% in de maatschappelijke dienstverlening en 0,8% in de sector ontspanning, cultuur en sport. 

PDF
Excel
Methodologie

Kansengroepen

Werkloosheid is geen statisch gegeven. Maandelijks stromen  duizenden in en uit de werkloosheid. Hier worden de jaargemiddelden/semestriële gemiddelden (eerste zes maanden)  van de uitstroom uit de werkloosheid naar werk gegeven. De interactieve statistieken van het departement WSE laten toe om deze uitstroomgegevens naar sector en naar kenmerken van de werkzoekenden te ontsluiten (op aanvraag).

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: van alle werkzoekenden die in 2017 werk vonden in de gezondheidszorg, was 8,7% een 50-plusser, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 11,2% bedroeg. 

PDF
Excel
Methodologie