Zoekveld

Cijfersoverlay.png

Verso ontsluit arbeidsmarktcijfers uit de social profit

Werkloosheid

Werkloosheid

Op deze pagina’s verzamelen we cijfers over de Vlaamse social profit vanuit verschillende bronnen. Om gemakkelijk zelf aan de slag te kunnen met deze cijfers, kunt u ze ook downloaden als een excelbestand. Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in februari 2018.

Werkloosheid

Hoe tabellen/figuren lezen?

Van alle beroepen die werkzoekenden kunnen en willen uitoefenen in december 2017, zijn er 7,3% beroepen met oriëntatie in de social profit.

PDF
Excel
Methodologie

Kans op werk

Werkloosheid is geen statisch gegeven. Maandelijks stromen  duizenden in en uit de werkloosheid. Hier worden de jaargemiddelden/semestriële gemiddelden (eerste zes maanden)  van de uitstroom uit de werkloosheid naar werk gegeven. De interactieve statistieken van het departement WSE laten toe om deze uitstroomgegevens naar sector en naar kenmerken van de werkzoekenden te ontsluiten.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bij een ‘geïndexeerde evolutie’ nemen we een bepaald jaar als referentie. Dit punt zetten we op 100. Daarna kijken we hoe dit in de tijd is geëvolueerd.

Bijvoorbeeld:

De uitstroom uit de werkloosheid naar werk in de sector ontspanning, cultuur en sport daalde tussen 2007 en 2016 met 38,8%. 

Van alle werkzoekenden die in 2016 werk vonden, deed 1,6% dit in de gezondheidszorg, 4,6% in de maatschappelijke dienstverlening en 0,8% in de sector ontspanning, cultuur en sport. 

PDF
Excel
Methodologie

Kansengroepen

Werkloosheid is geen statisch gegeven. Maandelijks stromen  duizenden in en uit de werkloosheid. Hier worden de jaargemiddelden/semestriële gemiddelden (eerste zes maanden)  van de uitstroom uit de werkloosheid naar werk gegeven. De interactieve statistieken van het departement WSE laten toe om deze uitstroomgegevens naar sector en naar kenmerken van de werkzoekenden te ontsluiten.

Hoe tabellen/figuren lezen?

Bijvoorbeeld: van alle werkzoekenden die in 2016 werk vonden in de gezondheidszorg, was 8,1% een 50-plusser, terwijl dit gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt 10,2% bedroeg. 

PDF
Excel
Methodologie