Zoekveld

Werkgevers en overheid engageren zich om vacatures sneller in te vullen

Op 8 juni bekrachtigde de Vlaamse regering het actieplan 'Samen voor meer werk', dat de Vlaamse werkgeversorganisaties, waaronder Verso, en minister voor Werk Philippe Muyters hebben opgesteld. In dit pact nemen zowel de werkgevers als de minister een aantal engagementen op om de beschikbaarheid van potentiële kandidaten te verhogen, de krapte terug te dringen en de werkzaamheidsgraad te verhogen.

Het actieplan zet onder meer in op een versterkte screening van langdurig werklozen. Werkgeversorganisaties zullen ook verder hun leden informeren over het potentieel van werkzoekenden uit de kansengroepen. Daarnaast wordt er verder werk gemaakt van competentiegerichte matching, IBO’s en werkplekleren en engageren de werkgeversorganisaties zich om de ondernemingen op te roepen om na elke sollicitatie feedback te bezorgen over de kandidaten aan de VDAB.

Lees hier het actieplan ‘Samen voor meer werk’.

Ga naar het nieuwsoverzicht