Zoekveld

Werkbaarheid daalt

In 2016 heeft 54,4% van de medewerkers in de gezondheids- en welzijnssectoren werkbaar werk, tegenover 51% gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt. Geen enkele andere sector scoort hoger op vlak van werkbaarheid dan de gezondheids- en welzijnssectoren. Toch is er reden voor ongerustheid. Want de werkbaarheid is sterk achteruitgegaan sinds de laatste meting, in 2013. Toen vond nog 58,8% van de medewerkers in zorg en welzijn het werk werkbaar. Vooral de werkstress is gestegen. In 2013 had nog 70,4% geen last van stress, vandaag is dat percentage gedaald naar 65%.

Als we effectief een werkbaarheidsgraad van 60% willen halen in Vlaanderen, zoals bepaald in Pact 2020, moeten we deze dalende trend stoppen. Dit kan met een onderbouwd en integraal plan voor de social profit dat werkbaarheid, capaciteit en arbeidsmarktbeleid op elkaar afstemt. De onderhandelingen voor een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit, die onlangs opgestart zijn, kunnen hiervoor als hefboom dienen.

Lees onze uitgebreide analyse van de werkbaarheidscijfers voor de social profit.

Ga naar het nieuwsoverzicht