Zoekveld

Vlaams Intersectoraal Akkoord geeft zuurstof aan social profit

Na bijna twee jaar onderhandelen over een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA), kwamen de sociale partners van de socialprofitsectoren en de Vlaamse regering op 8 juni tot een akkoord. Het vijfde VIA zal een looptijd kennen van 3 jaar (1 januari 2018 tot 31 december 2020) en heeft betrekking op de sectoren welzijn, volksgezondheid en gezin, sociale economie en de socioculturele sector. Zoals steeds bundelt het VIA maatregelen op vlak van koopkracht, kwaliteitsmaatregelen en uitbreidingsbeleid. Het totale budget dat de Vlaamse regering in het kader van dit akkoord op kruissnelheid vrijmaakt, bedraagt meer dan 576 miljoen euro.

Koopkracht

Voor het verbeteren van de koopkracht van de werknemers wordt op kruissnelheid (2020) een budget van 95.401.358 euro voorzien. Met dit budget wordt enerzijds een substantiële stap gezet in de versterking en vrijwaring van de tweede pensioenpijler. Daarnaast wordt de eindejaarspremie verhoogd zodat in de meeste sectoren vanaf 2020 een volledige dertiende maand kan gerealiseerd worden. Voor de geregionaliseerde sectoren uit pc 330 werd gekozen om in te zetten op een eerste stap in de uitrol van de nieuwe functieclassificatie. In sommige sectoren worden ook nog een aantal andere koopkrachtmaatregelen voorzien.

Talent aantrekken en wendbare organisaties

Daarnaast spraken de sociale partners ook een aantal kwalitatieve maatregelen af die de social profit enerzijds in staat moet stellen om het nodige talent aan te trekken en te behouden en anderzijds zich wendbaar en flexibel op te stellen om zo steeds meer op maat en op vraag van de cliënt te kunnen werken. Zo zal er bijvoorbeeld in de gezinszorg ook in het weekend dienstverlening aan huis mogelijk zijn.

Uitbreidingsbeleid

Het akkoord zet ten slotte ook in op een verdere groei van het aanbod via een investeringsplan. Voor de sectoren uit welzijn, volksgezondheid en gezin gaat het om een bedrag van 446 miljoen euro op kruissnelheid in 2020. Ook binnen de sociale economie wordt een groeipad van 12 miljoen euro voorzien. In de sectoren uit cultuur, jeugd en media zijn er zowel structurele als eenmalige middelen, voor een totaalbedrag van 8,2 miljoen euro.

Verso is tevreden dat de Vlaamse regering extra budget uittrekt voor de social profit en dat werkgevers en werknemers erin slaagden afspraken te maken over bijvoorbeeld flexibiliteit en de combinatie werk-gezin. Ook investeren de werkgevers eigen middelen in dit akkoord.

Naar de toekomst toe blijven de werkgevers vragen dat de Vlaamse regering resoluut de kaart trekt van een sterke social profit en volop inzet op innovatie en het ondersteunen van ondernemerschap. Ook rond instroom en doorstroom van medewerkers verwachten wij een ondersteunend beleid van de Vlaamse overheid. We verwijzen hiervoor ook naar het recente Verso-cahier ‘Talent gezocht voor de social profit’, waarin we onder meer pleiten voor een versterkt EVC-beleid, inzetten op sensibiliseringscampagnes, het versterken van de opleidingscapaciteit voor knelpuntberoepen en de doelgroepkorting 55+.

Bekijk het integrale Vlaams Intersectoraal Akkoord (2018-2020).

Ga naar het nieuwsoverzicht