Zoekveld

"Vertrouwen, niet begraven onder regels"

Op vraag van de Vlaamse regering heeft de Serv nieuwe adviezen uitgebracht over het vereenvoudigen en toekomstgericht maken van de Vlaamse regelgeving. Ook in de social profit klagen ondernemers vaak over micromanagement door de overheid of te veel bureaucratische verplichtingen.

In drie adviezen buigt de Serv zich over “zes prioritaire werkterreinen voor betere regelgeving”, een “beleidskader voor experimentwetgeving en regelluwe zones” en “vaste verandermomenten voor wetgeving”. In heel wat van de voorstellen zullen ook socialprofitondernemers zich kunnen herkennen. Zo pleiten de sociale partners onder meer voor meer gegevensdeling tussen verschillende overheidsdiensten, evalueren op basis van outcome, niet-dwingende nudgingmechanismen om gewenst gedrag bekomen en inzetten op experimentwetgeving en regelluwe ruimtes.

Minister-president Bourgeois heeft alvast laten weten dat hij een aantal van de voorstellen van de sociale partners deze legislatuur nog wil realiseren. Hiervoor zal hij in 2017 een conceptnota uitwerken.

U kunt de adviezen nalezen op de website van de Serv.

Ga naar het nieuwsoverzicht