Zoekveld

Verso zoekt uitweg uit krappe arbeidsmarkt

In een publicatie van 'West-Vlaanderen werkt' geven Ann Gaublomme (Verso), Mieck Vos (VVSG), Nathalie Christiaens (rekruteringsbedrijf Vind!), Wim David (ACV West-Vlaanderen) en Hans Maertens (VOKA) hun oplossingen voor onze krappe arbeidsmarkt. Eén van die uitwegen ligt in innovatieve arbeidsorganisatie, vindt ook onze Verso-directeur: "Innovatieve arbeidsorganisatie kan voor een organisatie tweemaal winst opleveren. Een eerste maal doordat een onderneming op zo’n wijze kan georganiseerd worden dat het productiviteitswinst oplevert (zelfs in een arbeidsintensieve sector als de social profit), maar ook omdat het de werkbaarheid kan verbeteren. Dit laatste levert dan weer indirecte winst op omdat de gevolgen van slechte werkbaarheid (absenteïsme, ziekte en uitstroom) worden verminderd."

> Lees het hele artikel

> Lees meer over innovatieve arbeidsorganisatie en teamwerking op HRwijs.be

Ga naar het nieuwsoverzicht