Zoekveld

Verso zet samen met haar federaties in op ondersteuning sociale ondernemers

Sociale ondernemingen worden hoe langer hoe meer uitgedaagd om hun sociale impact aan te tonen. Een logische vraag gezien het belangrijke aandeel van gemeenschapsmiddelen in hun financieringsmix. Toch is het geen eenvoudige oefening. We denken bij impactmeting vaak spontaan aan het in geld uitdrukken van terugverdieneffecten en vermeden kosten. Sociale impactmeting is echter veel meer dan dat.

Sociale impactmeting verplicht organisaties niet alleen na te denken over het kiezen van indicatoren, het verzamelen van informatie en het verstandig communiceren over hun impact. Nog crucialer is dat sociale ondernemingen nadenken over de impact die ze willen realiseren en of ze daartoe wel de juiste dingen doen.

Net daarom zet Verso in op sociale impactmeting. We schakelen ons hiervoor in als intermediaire partner van de Sociale Innovatiefabriek. Met haar Impact Wizard heeft deze organisatie al heel wat expertise en ervaring opgebouwd rond dit thema. In een eerste fase investeert Verso in de kennisopbouw rond dit thema bij haar ledenfederaties. In een volgende fase zullen onze ledenfederaties piloottrajecten kunnen opstarten onder begeleiding van Verso, de Sociale Innovatiefabriek en ervaren impactcoaches. Een belangrijke troef daarbij is dat het ons in staat stelt om intersectoraal van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen te kunnen inzetten op onze sociale impact en het communiceren ervan in de social profit.

Meer weten? Contacteer wim.vanopstal@verso-net.be.

Ga naar het nieuwsoverzicht