Zoekveld

Verso heeft memorandum klaar voor lokale besturen

De gemeentebesturen hebben heel wat hefbomen in handen om het sociaal ondernemerschap in de gemeente te bevorderen. Naar aanleiding van de lokale verkiezingen van 14 oktober geeft Verso vijf voorstellen mee die kunnen bijdragen aan de verdere uitbouw en verdieping van ons socialprofitmodel.

Sociaal ondernemerschap

Verso vraagt dat de gemeenten investeren in een vriendelijk klimaat voor sociale ondernemingen, onder andere door een weldoordacht voorwaardenscheppend en flankerend beleid om socialprofitondernemingen aan te trekken.

Zorg en welzijn

Verso vraagt ook dat de sociale beleidsplannen, waar gemeenten hun doelstellingen en acties voor het zorg- en welzijnsbeleid neerschrijven, een centrale plaats krijgen in de gemeentelijke meerjarenplannen. Het sociaal beleidsplan moet vertrekken van het concept ‘zorg op maat’ en buurtgerichte zorg centraal stellen.

Jeugd, sport en cultuur 

Gemeenten zijn bovendien het beleidsniveau bij uitstek dat bijdraagt aan een sterke sociale cohesie. Eén van de belangrijkste instrumenten die de gemeenten hiervoor ter beschikking hebben, is het ondersteunend beleid voor lokale socioculturele verenigingen. Gemeenten hebben decretaal heel wat ruimte gekregen om het lokale jeugd-, sport- en cultuurbeleid zelf in te vullen.  

Werk

Gemeenten hebben ook een belangrijke rol te spelen in de uitbouw en de ondersteuning van de sociale economie. Verso vraagt dat de gemeenten er voor opteren dat bestaande en nieuwe initiatieven binnen de sociale economie financieel en materieel worden ondersteund en dat gemeenten hen met een performant samenwerkingsbeleid bijstaan.

Overleg

Tot slot roept Verso de nieuwe gemeentebesturen ook op om te investeren in sociale ondernemingen als partner voor hun beleid. Gemeenten, OCMW’s en lokale private socialprofitinitiatieven dienen, ieder vanuit hun eigen finaliteit, het lokale beleid op vlak van zorg en welzijn, cultuur en werkgelegenheid mee vorm te geven en sturen in de geëigende (boven)lokale overlegorganen.

Lees hier het Verso-memorandum voor de bestuursperiode 2018-2024.

Ga naar het nieuwsoverzicht