Zoekveld

Vergrijzing in de social profit blijft hoog

Tegen 2020 zullen er 38.764 nieuwe medewerkers moeten gevonden worden in de Vlaamse social profit om de medewerkers te vervangen die tussen 2015 en 2020 op pensioen gaan. Dit is een bijkomende uitdaging bovenop de verwachte tewerkstellingsgroei in onze sectoren.

Vandaag is 31,1% van de medewerkers in de brede social profit ouder dan 50. In 2020 zal dit aandeel zelfs 31,4% zijn. De social profit kampt dus met een groter aandeel oudere medewerkers dan andere sectoren. Het gemiddelde op de Vlaamse arbeidsmarkt bedraagt 27,7%.

Verso berekende dat er tussen 2015 en 2020 38.764 nieuwe medewerkers zouden moeten instromen om nog maar de huidige dienstverlening op peil te houden. De afgelopen vijf jaar stroomden er echter slechts 21.582 jongeren in. Er zullen dus 17.182 extra nieuwe medewerkers gevonden moeten worden via andere kanalen.

De vergrijzing is niet gelijk verdeeld over alle sectoren. In Paritair Comité 318 (Diensten voor gezins- en bejaardenhulp) is 37,2% van de medewerkers ouder dan 50, in PC 327 (maatwerkbedrijven) is dit 35%. PC 331 (welzijn en gezondheid) kent een heel wat jonger personeelsprofiel. Slechts 21,3% is hier ouder dan 50.

Meer cijfers nodig? Bekijk onze cijferrubriek op de website.

Ga naar het nieuwsoverzicht