Zoekveld

Task Force zal zich buigen over actieplan 4.0 voor werk in zorg en welzijn

De Vlaamse regering keurde recent de conceptnota ‘Werk maken van werk in zorg en welzijn’ goed. Dit is al het vierde actieplan van minister Vandeurzen om de instroom van nieuwe medewerkers in onze sectoren te verhogen. Het plan gaat verder op de ingeslagen weg en trekt ook actief de kaart van zij-instroom om de vele vacatures in zorg en welzijn in te vullen.

Het actieplan voorziet in eerste instantie een proefproject waar mensen die een carrièreswitch willen maken, kunnen omgeschoold worden tot zorgkundige of verpleegkundige. Er is gekozen voor deze twee specifieke functies omdat dit de twee grootste knelpuntberoepen in zorg en welzijn zijn.

Daarnaast zal er worden samengewerkt met het onderwijs om meer 14-jarigen met een zorgjob te laten kennismaken, moet een nieuw kader arbeidsmigratie begeleiden en wordt innovatieve arbeidsorganisatie gepromoot.

Heel wat zaken uit het actieplan zullen verder uitgewerkt worden in overleg met de sector en sociale partners. Deze Task Force, waar ook Verso aan deelneemt, gaat op 12 december van start.

Verso is tevreden dat de Vlaamse regering inzet op een meersporenplan. Het is ook een goede zaak dat de Zorgambassadeur actief de samenwerking heeft gezocht met andere beleidsdomeinen zoals Werk, Onderwijs en Innovatie.

Er vallen echter ook kanttekeningen te plaatsen bij het plan. Zo focust het nog te veel op de zorgsector en komen de welzijnssectoren slechts sporadisch aan bod. Nochtans zijn de noden hier ook zeer groot, zoals we eerder aantoonden in onze analyse over de aanwervingsbehoeften in de social profit ‘Talent gezocht voor de social profit. Een duobaan voor beleid en onderneming.’ We hadden ook graag meer aandacht gezien voor maatregelen op vlak van regelgeving die wat druk van de ketel kunnen halen. Daarnaast ontbreekt ook een concreet budget voor het op touw zetten van nieuwe acties.

Heel wat van deze bezorgdheden worden ook gedeeld door de andere sociale partners in de Serv. Hun advies hierover kunt u hier nalezen.

Verso kijkt alvast uit naar de verder concretisering van dit actieplan in de Task Force, waar we onze bekommernissen ook op tafel zullen leggen.

Ga naar het nieuwsoverzicht